25. oktober 2018

Brandleder kursus

Brandleder kursus

 

Formål: Kursus for brandledere ombord på skibe.

Kursus for brandledere.

Kursisten opnår kendskab til brand i skibe og forebyggelse heraf og skal efter endt kursus selvstændigt kunne tilrettelægge mindre brandøvelser.

De sidste tre dage af kurset består af grundlæggende røgdykkeruddannelse og kursisten skal kunne virke som brandleder under en skibsbrand.

Krav for optagelse:

Kursisten skal være i god fysisk form, og kunne opnå helbredsattest for søfarende (Blå bog)

Kursisten skal være fyldt mindst 18 år inden optagelse

Kurset afholdes som et AMA kursus.

Efter tilmelding til AMA-kurser vil følgende betingelser for afbestilling være gældende:

  • Afmelding af deltagere kan foretages mod betaling af et administrationsgebyr indtil 10 dage før kursusstart
  • For afmelding af deltagere mindre end 10 dage før kursusstart afkræves et afmeldingsgebyr svarende til 100% af kursusgebyret samt et administrationsgebyr
  • Aflysning , grundet vejrets indflydelse på instruktørers rejse vil ikke give omkostninger i relation til tilbuddet for kunden
  • Udover de ovenstående gebyrer dækker kunden ved afmelding de udgifter, der måtte være afholdt af Imarsiornermik Ilinniarfik for rejse, kost og logi
  • Ved aflysning af et helt kursus på foranledning af kunden, skal kunden betale de udgifter, som administration, planlægning samt afholdte rejseudgifter evt. har medført for Imarsiornermik Ilinniarfik.

Omkostninger i forbindelse med afmelding afkræves af arbejdsgiver, Majoriaq eller arbejdsmarkedskontor afhængigt af, hvem der fremgår som arbejdsgiver af tilmeldingen.

Tilmeldinger

Der er ingen faste datoer for kurset lige nu. Har du interesse i at starte kursus op, kan du til hver en tid tage fat i kursusafdelingen.