Iht. til søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 956 om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer skal føreren af et fartøj  med dimensionstal 20 eller derover samt fartøjer med dimensionstal under 20 med fremdrivningseffekt over 100 KW være uddannet i at sejle den pågældende fartøjstype.

Kurset giver tilladelse til at være fører på fartøjer under 15 meter, der sejler med op til 12 passagerer langs Grønlands kyster.

Efter kurset udstedes et begrænset sønæringsbevis der kun er gældende i Grønland.

Kursets indhold:

 • Grundlæggende søsikkerhed
 • GMDSS LRC
 • Medicinkiste C
 • Brandteori
 • Navigation & Søvejsregler
 • Skibsteknik
 • Motorlære
 • Havmiljø og farligt gods.

Kurset foregår på dansk og i GMDSS LRC undervisning og prøve anvendes engelske meldinger.

Kurset afheldes som et egenfinansieret kursus. Det betyder at kursusgebyr, rejse og ophold samt kost betales af kursisten. Frokost, kaffe mv. på skolen er dog indeholdt i kursusgebyret.

Kurset gennemføres ikke, såfremt der er under 8 tilmeldte deltagere.

følgende betingelser for afbestilling være gældende:

 • Afmelding af deltagere kan foretages uden afmeldingsgebyr indtil 20 dage før kursusstart. Dog dækker kunden eventuelle omkostninger, som Imarsionermik Ilinniarfik har afholdt. F.eks. gebyrer ved aflysning af rejser og indkvartering.
 • For afmelding af deltagere mindre end 20 dage før kursusstart, beregner vi et afmeldingsgebyr svarende til 50 % af samlet kursusgebyret. Herudover dækker kunden eventuelle omkostninger, som Imarsionermik Ilinniarfik har afholdt. F.eks. gebyrer ved aflysning af rejser og indkvartering.
 • For afmelding af deltagere mindre end 15 dage før kursusstart, beregner vi et afmeldingsgebyr svarende til 75 % af samlet kursusgebyret. Herudover dækker kunden eventuelle omkostninger, som Imarsionermik Ilinniarfik har afholdt. F.eks. gebyrer ved aflysning af rejser og indkvartering.
 • Ved afmelding af deltagere mindre end 10 dage før kursusstart beregner vi et gebyr svarende til 100 % af samlet kursusprisen. Herudover dækker kunden eventuelle omkostninger, som Imarsionermik Ilinniarfik har afholdt. F.eks. gebyrer ved aflysning af rejser og indkvartering.
 • Afmelding grundet vejret, anses ikke for værende for sent afmelding, forudsat at der aftales anden dato for afholdelse.
 • Aflysning af kursus, grundet vejrets påvirkning af instruktørers rejse vil ikke give omkostninger i relation til tilbuddet for kunden.
 • Ved aflysning af kurset på foranledning af kunden, skal kunden betale de udgifter som planlægning samt afholdte rejseudgifter evt. har medført for Imarsiornermik Ilinniarfik.
 • Omkostninger i forbindelse med afmelding afkræves af arbejdsgiver, Majoriaq eller arbejdsmarkedskontor afhængigt af, hvem der fremgår som arbejdsgiver af tilmeldingen.
DUE-ERHV-12 PAX KursusId:

Kursus dataStandard data for kursus.

 • 30.000 DKK Pris:
 • Dansk & Engelsk Sprog:

Kursus eventsTryk tilmeld ved kursusevent der passer.

Der er ingen aktive kursus event
Har du interesse i at starte kursus op, kan du til hver en tid tage fat i kursusafdelingen