5 dages Søsikkerhedskursus for befarne erhvervsfiskere

Søsikkerhed for befarne erhvervsfiskere

 

Kurset er obligatorisk for befarne fiskere med mere end 2 års sejltid inden for de seneste 5 år som fiskere, som ikke har taget erhvervsfiskeriets 3-ugers sikkerhedskursus. Efter kursus må deltageren gøre tjeneste som fisker. Derudover kan deltageren udføre udkigs- og rortjeneste.

Uddannelsen opfylder bestemmelserne i Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 1145 af 29/9-2015 om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og kravene i den internationale konvention om uddannelse, om sønæring og om vagthold for søfarende i fiskeskibe (STCW-F konventionen), reglement III/1 (Training and Certification of Fishing Vessel Personnel).

Indhold: Sø- og arbejdssikkerhed, førstehjælp samt vagttjeneste.

Forudsætninger: Deltageren skal dokumentere mindst to års sejltid som fisker inden for de seneste 5 år eller 2 års erfaring som erhvervsfanger indenfor de seneste 5 år samt have gyldigt sundhedsbevis.

Kurset afholdes som et egenbetalt kursus:

Tilmeldingen er bindende fra 30 dage før kursusstart.

På grund af begrænsede bevillinger, gives der ikke tilskud til rejse, ophold og forplejning på dette kursus. Udgifter til rejser og ophold er Imarsiornermik Ilinniarfik uvedkommende.

Omkostninger i forbindelse med afmelding senere end 30 dage før kursusstart afkræves af arbejdsgiver, Majoriaq eller arbejdsmarkedskontor afhængigt af, hvem der fremgår som arbejdsgiver af tilmeldingen.

Dato
20/04/2020 - 24/04/2020

Sted Nuuk

Sprog Grønlandsk og Dansk


Tilmeldinger

Tilmeldinger er lukket til denne event.

Skriv et svar