Erhvervsduelighedsbevis for 12pax fartøjer

Lovpligtigt kursus for fartøjsførere på fartøjer under 15 m. der medtager op til 12 pax. langs Grønlands kyster

Iht. til søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 956 om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer skal føreren af et fartøj  med dimensionstal 20 eller derover samt fartøjer med dimensionstal under 20 med fremdrivningseffekt over 100 KW være uddannet i at sejle den pågældende fartøjstype.

Kurset giver tilladelse til at være fører på fartøjer under 15 meter, der sejler med op til 12 passagerer langs Grønlands kyster.

Krav for optagelse på kurset: Kursisten skal ved kursets start medbringe en lægeerklæring for søfarende og dokumentere sig egnet til skibstjeneste og skikket til udkig. Iht. Erhvervsministeriets bekendtgørelse 233 af 05/03/2015 om besætningsfastsættelse for mindre erhvervsfartøjer og grønlandske fiskefartøjer, som medtager op til 12 passagerer i indenrigsfart i Danmark og langs Grønlands kyster skal føreren være skikket til udkig og iht. Imarsionermik Ilinniarfiks krav til deltagelsen i de praktiske dele af kurset skal kursisten også findes egnet til skibstjeneste.

Efter kurset udstedes et begrænset sønæringsbevis, der kun er gældende i Grønland.

Kursets indhold:

 • Grundlæggende søsikkerhed
 • LRC (Long Range Certificate). Betjening af maritime radioanlæg m.v.
 • Medicinkiste C
 • Brandteori
 • Navigation & Søvejsregler
 • Skibsteknik
 • Motorlære
 • Havmiljø og farligt gods.

Kurset foregår på dansk og i GMDSS LRC undervisning og prøve anvendes engelske meldinger.

Kurset afholdes som et AMA kursus, undtagen kurset i Tasiilaq i oktober, som afholdes som et egenbetalt kursus. Dog kan deltagere fra Tasiilaqs bygder søge om optagelse med AMA tilskud.

 • Afmelding af deltagere kan foretages mod betaling af et administrationsgebyr indtil 30 dage før kursusstart.
 • For afmelding af deltagere mindre end 30 dage før kursusstart afkræves et afmeldingsgebyr svarende til 50% af kursusgebyret samt et administrationsgebyr.
 • For afmelding af deltagere mindre end 10 dage før kursusstart afkræves et afmeldingsgebyr svarende til 100% af kursusgebyret samt et administrationsgebyr.
 • Aflysning , grundet vejrets indflydelse på instruktørers rejse vil ikke give omkostninger i relation til tilbuddet for kunden.
 • Udover de ovenstående gebyrer dækker kunden ved afmelding de udgifter, der måtte være afholdt af Imarsiornermik Ilinniarfik for rejse, kost og logi.
 • Ved aflysning af et helt kursus på foranledning af kunden, skal kunden betale de udgifter, som administration, planlægning samt afholdte rejseudgifter evt. har medført for Imarsiornermik Ilinniarfik.

Omkostninger i forbindelse med afmelding afkræves af arbejdsgiver, Majoriaq eller arbejdsmarkedskontor afhængigt af, hvem der fremgår som arbejdsgiver af tilmeldingen.

Dato
14/04/2020 - 07/05/2020

Sted

Sprog


Tilmeldinger

Tilmeldinger er lukket til denne event.

Skriv et svar