Kursus for fiskere og fangere

Kursus for fiskere og fangere

 

Kursus i grundlæggende søsikkerhed for fiskere og fangere, førstehjælp, VHF samt fødevarehygiejne. Kurset afholdes af instruktører fra Imarsionermik Ilinniarfik og Inuili.

Erfarne fiskere og fangere giver kurset samme kompetence som Erhvervsfiskeriets 3-uger Søsikkerhedskursus.

Kurset opfylder bestemmelserne i “BEK nr 1218 af 21/10/2013 – Gældende Bekendtgørelse om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser” og kravene i den internationale konvention om uddannelse, om sønæring og om vagthold for søfarende i fiskeskibe (STCW-F konventionen), reglement III/1 (Training and Certification of Fishing Vessel Personnel).

Indhold: Sø- og arbejdssikkerhed, førstehjælp samt vagt- og tjeneste.

Forudsætninger: Deltageren skal dokumentere mindst to års sejltid som fisker inden for de seneste 5 år eller 2 års erfaring som erhvervsfanger indenfor de seneste 5 år samt have gyldigt sundhedsbevis.

VHF-kurset er et kursus, som er obligatorisk for anvendelse af håndholdt VHF.

Hygiejnekurset er fødevaremyndigheden i Grønlands kursus for primærproducenter og formålet er at tilføre fiskerne og fangerne de grundlæggende kundskaber i fødevarehygiejne, dvs. korrekt håndtering af fisk og kød fra fangst, igennem rensning, flåning, transport og frem til indhandling. Efter bestået prøve modtager deltagerne et certifikat, der dokumenterer at de har erhvervet sig kompetence i at arbejde med fødevarer i primærproduktionen. Denne del afholdes af instruktører fra Inuili.

Kurset er et PKU-kursus, hvilket blandt andet indebærer:

  • at kurset primært henvender sig til ufaglærte medarbejdere på 25 år og derover,
  • at faglærte medarbejdere kan deltage, såfremt der er plads på kurset,
  • at arbejdsgiveren modtager lønrefusion for ufaglærte medarbejderes deltagelse,
  • at der ikke ydes lønrefusion/kursusgodtgørelse for faglærte medarbejderes deltagelse,
    og
  • at ansøgningsprocedurer for arbejdsgiver klart og tydeligt formuleres i annonceringen.
  • at kommunerne kan agere arbejdsgivere for arbejdsledige borgere.
  • at ufaglærte arbejdsledige deltager på lige vilkår som kursister i beskæftigelse.

Yderligere oplysninger om PKU-kurser kan læses i de administrative forskrifter for PKU-kurser, som kan læses her.

Dato
29/04/2019 - 10/05/2019

Sted Ittoqqortoormiit

Sprog Grønlandsk og Dansk


Tilmeldinger

Tilmeldinger er lukket til denne event.