8. juli 2018

Uddannelser

Imarsiornermik Ilinniarfik/Grønlands Maritime Center tilbyder uddannelser indenfor søfart, fiskeri og fanger erhvervene.

Læs mere om uddannelserne samt optagelseskravene herunder.

Uddannelser indenfor fiskeriet

Fiskeri uddannelser

Imarsiornermik Ilinniarfik/Grønlands Maritime Center tilbyder uddannelser indenfor fiskeri og fanger erhvervene.

Læs mere om uddannelserne samt optagelseskravene herunder.

Erhvervsfiskeriets grunduddannelse med fangst som bibeskæftigelse

Grundlæggende vodbinder- uddannelsen

Trawlbas uddannelsen

Fiskeskipper af 3.grad

Fiskeskipper af 1.grad

Handelsflåde uddannelser

Handelsflåde uddannelser

Imarsiornermik Ilinniarfik/Grønlands Maritime Center tilbyder uddannelser og kurser indenfor søfart erhvervene.

Læs mere om uddannelserne samt optagelseskravene herunder.

Ubefaren skibassistent grundmodul

Befaren skibsassistent afslutningsmodul

Befaren skibsassistent med svendebrev 

Kystskipper 

Sætteskipper

Optagelsesforløb på Imarsiornermik ilinniarfik

Optagelsesforløb på Imarsiornermik Ilinniarfik

Når du søger ind på en uddannelse hos Imarsiornermik Ilinniarfik skal du som på andre uddannelsesinstitutioner i Grønland søge igennem din lokale Majoriaq.
Læs mere