8. juli 2018

Uddannelser

Imarsiornermik Ilinniarfik/Grønlands Maritime Center tilbyder uddannelser og kurser indenfor søfart, fiskeri og fanger erhvervene.

Læs mere om uddannelserne samt optagelseskravene herunder.

Grunduddannelse

Uddannelsen er en fælles basisuddannelse for søfarts- og fiskeriuddannelserne. Man kan efter gennemført grunduddannelse søge hyre som fiskeriassistent eller som uberfaren skibsassistent.
Læs mere

Trawlbas

Arbejdsleder på dækket i tæt samarbejde med skibets øvrige officerer. Står for planlægning samt vedligehold af trawl.
Læs mere

Vodbinder

På uddannelsen lærer du de basale teknikker ved fremstilling af fiskeredskaber. Heri indgår regning, redskabstegning, justering opmåling.
Læs mere

Officer

Imarsiornermik Ilinniarfik sikrer uddannelsen af fremtidens officerer i Grønland.
Læs mere

Afslutningskursus skibsassistent

En skibsassistent tager sig af alt det praktiske arbejde om bord på skibet og arbejder både på dækket og i maskinrummet.
Læs mere

Skibsassistent for faglærte

En skibsassistent tager sig af alt det praktiske arbejde om bord på skibet og arbejder både på dækket og i maskinrummet.
Læs mere

Optagelsesforløb på Imarsiornermik Ilinniarfik

Når du søger ind på en uddannelse hos Imarsiornermik Ilinniarfik skal du som på andre uddannelsesinstitutioner i Grønland søge igennem din lokale Majoriaq.
Læs mere