8. juli 2018

Vodbinder

Vodbinder

Vodbinder-uddannelsen:

Når du er ubefaren skibsassistent med grunduddannelsen, kan du tilmelde dig vodbinder-uddannelsen.

Opstart: Venligst kontakt vores afdeling i Paamiut for information om opstart.

Varighed: 20 uger. Uddannelsen finder sted i Paamiut

Arbejdsområde:

På uddannelsen lærer du de basale teknikker ved fremstilling af fiskeredskaber. Heri indgår regning, redskabstegning, justering opmåling.

Vodbinderuddannelsen er en specialiseret redskabsteknologisk uddannelse. Efter tilfredsstillende gennemførelse af uddannelsen udstedes bevis som faglœrt vodbinder. Herefter kan man ansœttes som vodbinder eller trawlbas.

Lignende uddannelser:

Ingen

Uddannelsen består bl.a. af følgende fag:

  • Fiskeredskabers opbygning
  • Redskabers opførsel under vand
  • Tilbehør til fiskeredskaber
  • Materialelœre
  • Vodbinding
  • Tolkning af redskabstegninger
  • Faglig regning
  • Fiskeriets biologiske aspekter og lovgivning.

Varighed:

5 måneder

Adgangskrav:

For at kunne optages på vodbinder-uddannelsen, skal du have taget grunduddannelsen som ubefaren skibsassistent.

Videre- og efteruddannelsesmuligheder:

Som vodbinder skal du leve og ånde for livet på havet og være fysisk i stand til at klare hårdt arbejde. Til gengæld får du fleksible arbejdstider. Vælger du en fremtid som erhvervsfisker, får du alle muligheder for at prøve dine kræfter i det fri. Her er ingen faste arbejdstider, og din løn bliver udbetalt som en andel af fangstudbyttet, når de fast udgifter er trukket fra.