Erhvervsduelighedsbevis for 12pax fartøjer


Lovpligtigt kursus for fartøjsførere på fartøjer under 15 m. der medtager op til 12 pax. langs Grønlands kyster Iht. til søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 956 om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer skal føreren af et fartøj  med dimensionstal 20 eller derover samt fartøjer med dimensionstal under 20 med fremdrivningseffekt over 100 KW være (more…)

Søsikkerhed


Obligatorisk 3 dages søsikkerhed, for besætningsmedlemmer i handelsskibe. Det skal bemærkes, at på fiskeskibe kan du ikke fungere som fisker med dette bevis, hertil kræves Erhvervsfiskeriets Sikkerhedskursus (3-uger) (more…)

Søsikkerhed for befarne erhvervsfiskere


Kurset er obligatorisk for befarne fiskere med mere end 2 års sejltid inden for de seneste 5 år som fiskere, som ikke har taget erhvervsfiskeriets 3-ugers sikkerhedskursus. Efter kursus må deltageren gøre tjeneste som fisker. Derudover kan deltageren udføre udkigs- og rortjeneste. (more…)