§16 Arbejdsmiljø kursus samt for havneudvalg og fiskeskibe §8 kursus

Details Price Qty
§16 kurset - Nuuk 22. - 25. okt kr6,300.00 (DKK)  
§16 kurset - Nuuk 17. - 20. dec kr6,300.00 (DKK)  
§8 kurset - Nuuk 22. - 25. okt kr8,400.00 (DKK)  
§8 kurset - Nuuk 17. - 20. dec kr8,400.00 (DKK)  

 • Nuuk 17. - 20. dec
  17. December 2019 - 20. December 2019
  8:00 - 17:00

Arbejdsmiljø kursus for besætningsmedlemmer på passager-, fiske- og handelsfartøjer samt med deltagelse på dag 4 også gældende for fiskeskibe og havnesikkerhedsudvalg.

Iht. erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 256 af 18/03/2015 om arbejdsmiljøkursus for medlemmer af havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe skal medlemmerne i disse grupper have et §8-kursus. Iht.  bekendtgørelse nr. 795 af 22/06/2017 og nr. 846 af 56/06/2018 om arbejdsmiljøkursus for sikkerhedsgrupper på handelsskibe fremgår det at medlemmerne af sikkerhedsgruppen skal have gennemgået et § 16 arbejdsmiljøkursus.

Kursets varighed er for §16 kursister 3 dage. Prisen for §16 kurset er kr. 6300,- pr. deltager.

Kurstes varighed er for §8 kursister 4 dage. Prisen for §8 kurset er kr. 8400,-

Formål:

 • Efter endt uddannelse er det målet, at kursusdeltageren skal:
  – have kendskab til de væsentligste arbejdsopgaver, som sikkerhedsorganisationen har i henhold til ”Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A”,
  – have kendskab til de væsentligste arbejdsopgaver, som en sikkerhedsrepræsentant har i samspil med øvrige repræsentanter og
  skibsledelsen, herunder kendskab til personalegruppers rettigheder, pligter og ansvar,
  – kunne varetage opgaveløsning i sikkerhedsorganisationen, herunder rådgivning i forbindelse med løsning af arbejdsmiljømæssige
  problemer med henblik på forebyggelse,
  – være i stand til at indhente information i love, bestemmelser og materialer hos arbejdsmiljø-specialister (fx Søfartens Arbejdsmiljøråd og Fiskeriets arbejdsmiljøråd) og
  i rederiers landorganisation,
  – have generelt kendskab til, hvordan arbejdsmiljøet kan indgå i skibenes/rederiernes SMS (”Ship Management System”) systemer
  herunder procedurer for sikring af sikkerheden og sundheden om bord,
  – i praksis kunne anvende forskellige former for samarbejds- og kommunikationsteknikker, således at kommunikationen effektiviseres, og
  risiko for misforståelser minimeres,
  – kunne gennemføre supervision af andre ombordværende, og
  – udvise ansvarlighed og engagement for at fremme arbejdsmiljøindsatsen om bord og for §8 kursister i fiskerierhvervet.

Forudsætninger for deltagelse:

For at opnå kursusbevis for §8 kursus skal deltageren være valgt som medlem af et havnesikkerhedsudvalg eller sikkerhedsgruppe i fiskeskibe i henhold til reglerne herom i bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe.

For deltagelse mhp. at opnå bevis for §16 kursus skal deltageren være valgt som medlem af sikkerhedsorganisationen,

Kurset afholdes som egenbetalt kursus.

 • Afmelding af deltagere kan foretages mod betaling af et administrationsgebyr indtil 20 dage før kursusstart.
 • For afmelding af deltagere mindre end 20 dage før kursusstart afkræves et afmeldingsgebyr svarende til 100% af kursusgebyret samt et administrationsgebyr.
 • Aflysning , grundet vejrets indflydelse på instruktørers rejse vil ikke give omkostninger i relation til tilbuddet for kunden.
 • Udover de ovenstående gebyrer dækker kunden ved afmelding de udgifter, der måtte være afholdt af Imarsiornermik Ilinniarfik for rejse, kost og logi.
 • Ved aflysning af et helt kursus på foranledning af kunden, skal kunden betale de udgifter, som administration, planlægning samt afholdte rejseudgifter evt. har medført for Imarsiornermik Ilinniarfik.

Omkostninger i forbindelse med afmelding afkræves af arbejdsgiver, Majoriaq eller arbejdsmarkedskontor afhængigt af, hvem der fremgår som arbejdsgiver af tilmeldingen.

Leave a Reply