Søsikkerhed for befarne erhvervsfiskere

Details Price Qty
Nuuk 25. - 29. nov 2019 kr11,500.00 (DKK)   Sold Out
Nuuk 02. - 06. dec 2019 kr11,500.00 (DKK)   Sold Out
Nuuk 09. - 13. dec 2019 kr11,500.00 (DKK)   Sold Out

"Søsikkerhed for befarne erhvervsfiskere" is currently sold out.
Please check back again later, as spots may become available.

 • Nuuk 25. - 29. nov 2019
  25. November 2019 - 29. November 2019
  8:00 - 17:00
 • Nuuk 02. - 06. dec 2019
  2. December 2019 - 6. December 2019
  8:00 - 17:00
 • Nuuk 09. - 13. dec 2019
  9. December 2019 - 13. December 2019
  8:00 - 17:00

Kurset er obligatorisk for befarne fiskere med mere end 2 års sejltid inden for de seneste 5 år som fiskere, som ikke har taget erhvervsfiskeriets 3-ugers sikkerhedskursus. Efter kursus må deltageren gøre tjeneste som fisker. Derudover kan deltageren udføre udkigs- og rortjeneste.

Kurset afholdes som et AMA-kursus

Uddannelsen opfylder bestemmelserne i Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 1145 af 29/9-2015 om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og kravene i den internationale konvention om uddannelse, om sønæring og om vagthold for søfarende i fiskeskibe (STCW-F konventionen), reglement III/1 (Training and Certification of Fishing Vessel Personnel). Indhold: Sø- og arbejdssikkerhed, førstehjælp samt vagttjeneste. Forudsætninger: Deltageren skal dokumentere mindst to års sejltid som fisker inden for de seneste 5 år eller 2 års erfaring som erhvervsfanger indenfor de seneste 5 år samt have gyldigt sundhedsbevis.

Krav for optagelse:

Kursisten skal være i god fysisk form, og kunne opnå helbredsattest for søfarende (Blå bog)

Kursisten skal være fyldt mindst 18 år inden optagelse

Kursisten skal dokumentere 2 års sejltid som fisker eller erfaring som jollefisker/fanger inden for de seneste 5 år.

Kurset afholdes som et AMA kursus, undtagen kurset i Tasiilaq i oktober, som afholdes som et egenbetalt kursus. Dog kan deltagere fra Tasiilaqs bygder søge om optagelse med AMA tilskud.

Efter tilmelding til AMA-kurser vil følgende betingelser for afbestilling være gældende:

 • •Afmelding af deltagere kan foretages mod betaling af et administrationsgebyr indtil 20 dage før kursusstart.
 • •For afmelding af deltagere mindre end 20 dage før kursusstart afkræves et afmeldingsgebyr svarende til 100% af kursusgebyret samt et administrationsgebyr.
 • •Aflysning , grundet vejrets indflydelse på instruktørers rejse vil ikke give omkostninger i relation til tilbuddet for kunden.
 • •Udover de ovenstående gebyrer dækker kunden ved afmelding de udgifter, der måtte være afholdt af Imarsiornermik Ilinniarfik for rejse, kost og logi.
 • •Ved aflysning af et helt kursus på foranledning af kunden, skal kunden betale de udgifter, som administration, planlægning samt afholdte rejseudgifter evt. har medført for Imarsiornermik Ilinniarfik.
 • Omkostninger i forbindelse med afmelding afkræves af arbejdsgiver, Majoriaq eller arbejdsmarkedskontor afhængigt af, hvem der fremgår som arbejdsgiver af tilmeldingen.

Leave a Reply