Iht. søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 770 og nr 1246 om arbejdsmiljøkursus for medlemmer af sikkerhedsgruppen i handelsskibe og fiskeskibe, skal alle medelmmer af sikkerhedsgruppen på handelsskibe have et §16- kursus. 

Formål:

Efter endt uddannelse er det målet, at kursusdeltageren skal:
- have kendskab til de væsentligste arbejdsopgaver, som sikkerhedsorganisationen har i henhold til ”Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A”,
- have kendskab til de væsentligste arbejdsopgaver, som en sikkerhedsrepræsentant har i samspil med øvrige repræsentanter og
skibsledelsen, herunder kendskab til personalegruppers rettigheder, pligter og ansvar,
- kunne varetage opgaveløsning i sikkerhedsorganisationen, herunder rådgivning i forbindelse med løsning af arbejdsmiljømæssige
problemer med henblik på forebyggelse,
- være i stand til at indhente information i love, bestemmelser og materialer hos arbejdsmiljø-specialister (fx Søfartens Arbejdsmiljøråd) og
i rederiers landorganisation,
- have generelt kendskab til, hvordan arbejdsmiljøet kan indgå i skibenes/rederiernes SMS (”Ship Management System”) systemer
herunder procedurer for sikring af sikkerheden og sundheden om bord,
- i praksis kunne anvende forskellige former for samarbejds- og kommunikationsteknikker, således at kommunikationen effektiviseres, og
risiko for misforståelser minimeres,
- kunne gennemføre supervision af andre ombordværende, og
- udvise ansvarlighed og engagement for at fremme arbejdsmiljøindsatsen om bord.

Forudsætninger for deltagelse:

1) være valgt som medlem af sikkerhedsorganisationen,
2) opfylde kravene for udmønstring som befaren skibsassistent eller
3) opfylde kravene om fartstid for udstedelse af bevis som
a) styrmand af 4. grad
b) vagthavende maskinmester eller
c) skibsmaskinist af 2. grad.
Stk. 2. Personer, der indgår i en servicebesætning, kan deltage i kurset i henhold til stk. 1, nr. 1, når vedkommende har gennemført en
sikkerhedsuddannelse i henhold til Søfartsstyrelsens bekendtgørelse om særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til personel i
passagerskibe, og efterfølgende optjent en fartstid på tre måneder.

Kurset afholdes som egenbetalt kursus.

•Afmelding af deltagere kan foretages mod betaling af et administrationsgebyr indtil 10 dage før kursusstart.

•For afmelding af deltagere mindre end 10 dage før kursusstart afkræves et afmeldingsgebyr svarende til 100% af kursusgebyret samt et administrationsgebyr.

•Aflysning , grundet vejrets indflydelse på instruktørers rejse vil ikke give omkostninger i relation til tilbuddet for kunden.

•Udover de ovenstående gebyrer dækker kunden ved afmelding de udgifter, der måtte være afholdt af Imarsiornermik Ilinniarfik for rejse, kost og logi.

•Ved aflysning af et helt kursus på foranledning af kunden, skal kunden betale de udgifter, som administration, planlægning samt afholdte rejseudgifter evt. har medført for Imarsiornermik Ilinniarfik.

Omkostninger i forbindelse med afmelding afkræves af arbejdsgiver, Majoriaq eller arbejdsmarkedskontor afhængigt af, hvem der fremgår som arbejdsgiver af tilmeldingen.

§16 KursusId:

Kursus dataStandard data for kursus.

  • 4.500 DKK Pris:
  • Dansk Sprog:

Kursus eventsTryk tilmeld ved kursusevent der passer.

Der er ingen aktive kursus event
Har du interesse i at starte kursus op, kan du til hver en tid tage fat i kursusafdelingen