Iht. til søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 956 om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer skal føreren af et fartøj  med dimensionstal 20 eller derover samt fartøjer med dimensionstal under 20 med fremdrivningseffekt over 100 KW være uddannet i at sejle den pågældende fartøjstype.

Kurset giver tilladelse til at være fører på fartøjer under 15 meter, der sejler med op til 12 passagerer langs Grønlands kyster.

Efter kurset udstedes et begrænset sønæringsbevis der kun er gældende i Grønland.

Kursets indhold:

 • Grundlæggende søsikkerhed
 • GMDSS LRC
 • Medicinkiste C
 • Brandteori
 • Navigation & Søvejsregler
 • Skibsteknik
 • Motorlære
 • Havmiljø og farligt gods.

Kurset foregår på dansk og i GMDSS LRC undervisning og prøve anvendes engelske meldinger.

.Vilkår og betingelser:

Kurset afholdes som et AMA-kursus, og der kan ydes tilskud til rejse og ophold.

•Afmelding af deltagere kan foretages mod betaling af et administrationsgebyr indtil 30 dage før kursusstart.

•For afmelding af deltagere mindre end 30 dage før kursusstart afkræves et afmeldingsgebyr svarende til 50% af kursusgebyret samt et administrationsgebyr.

•For afmelding af deltagere mindre end 10 dage før kursusstart afkræves et afmeldingsgebyr svarende til 100% af kursusgebyret samt et administrationsgebyr.

•Aflysning , grundet vejrets indflydelse på instruktørers rejse vil ikke give omkostninger i relation til tilbuddet for kunden.

•Udover de ovenstående gebyrer dækker kunden ved afmelding de udgifter, der måtte være afholdt af Imarsiornermik Ilinniarfik for rejse, kost og logi.

•Ved aflysning af et helt kursus på foranledning af kunden, skal kunden betale de udgifter, som administration, planlægning samt afholdte rejseudgifter evt. har medført for Imarsiornermik Ilinniarfik.

Omkostninger i forbindelse med afmelding afkræves af arbejdsgiver, Majoriaq eller arbejdsmarkedskontor afhængigt af, hvem der fremgår som arbejdsgiver af tilmeldingen.

Erhvervsduelighedsbevis 12 PAX AMA KursusId:

Kursus dataStandard data for kursus.

 • 30000 Pris:
 • Dansk og engelsk Sprog:

Kursus eventsTryk tilmeld ved kursusevent der passer.

 • Periode:
 • ca. 22 dage dag(e) Varighed:
 • Ilulissat By:
 • 24 (24 tilbage) Pladser:
 • Tilmeld AMA 12-pax 12-2019 Ilulissat