Formål med kurset:

Iht. Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 1145 af 29/9-2015 om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere, skal alle personer der ønsker at gøre tjeneste om bord på et fiskefartøj uanset størrelse, som minimum have gennemgået erhvervsfiskeriets sikkerhedskursus.

Efter afsluttet Sikkerhedskursus har eleven:

 • Fået en grundlæggende viden om arbejdssikkerheden om bord på et fiskefartøj, og er blevet bevidst om de sundhedsmæssige og sikkerhedsmæssige risici ved arbejdets udførelse
 • Opnået færdigheder så vedkommende kan anvende normalt ombordværende søredningsudstyr
 • Fået viden om godkendte søredningsmidler
 • Opnået færdigheder så vedkommende kan efterse og vedligeholde søredningsudstyr
 • Fået en orientering om de lovmæssige forhold vedrørende fiskerierhvervet.

Forudsætninger for optagelse:

Kursisten skal være i god fysisk form, og kunne opnå helbredsattest for søfarende (Blå bog)

Kursisten skal være fyldt mindst 18 år inden optagelse

kurset er et PKU-kursus, hvilket blandt andet indebærer:
 • at kurset primært henvender sig til ufaglærte medarbejdere på 25 år og derover. Der kan dispenseres for alderskravet, når det kan dokumenteres, at ansøgeren har en aftale om arbejde som fisker efter endt kursus, eller en handlingsplan fra kommunen, som sigter mod arbejdet som fisker.
 • at faglærte medarbejdere kan deltage, såfremt der er plads på kurset,
 • at arbejdsgiveren modtager lønrefusion for ufaglærte medarbejderes deltagelse,
 • at der ikke ydes lønrefusion/kursusgodtgørelse for faglærte medarbejderes deltagelse, og
 • at ansøgningsprocedurer for arbejdsgiver klart og tydeligt formuleres i annonceringen.
 • at kommunerne kan agere arbejdsgivere for arbejdsledige borgere.
 • at ufaglærte arbejdsledige deltager på lige vilkår som kursister i beskæftigelse.

Yderligere oplysninger om PKU-kurser kan læses i de administrative forskrifter for PKU-kurser, som kan læses her.Efter tilmelding til erhvervsfiskeriet sikkerhedskursus vil følgende betingelser for afbestilling være gældende:

 • Afmelding af deltagere kan foretages mod betaling af et administrationsgebyr indtil 10 dage før kursusstart.
 • For afmelding af deltagere mindre end 10 dage før kursusstart afkræves et afmeldingsgebyr svarende til 15% af kursusgebyret samt et administrationsgebyr.
 • For afmelding af deltagere mindre end 5 dage før kursusstart afkræves et afmeldingsgebyr svarende til 20% af kursusgebyret samt et administrationsgebyr.
 • For afmelding af deltagere mindre end 48 timer før kursusstart afkræves et afmeldingsgebyr svarende til 30% af kursusgebyret samt et administrationsgebyr.
 • Aflysning , grundet vejrets indflydelse på instruktørers rejse vil ikke give omkostninger i relation til tilbuddet for kunden.
 • Udover de ovenstående gebyrer dækker kunden ved afmelding de udgifter, der måtte være afholdt af Imarsiornermik Ilinniarfik for rejse, kost og logi.
 • Ved aflysning af et helt kursus på foranledning af kunden, skal kunden betale de udgifter, som administration, planlægning samt afholdte rejseudgifter evt. har medført for Imarsiornermik Ilinniarfik.
 • Omkostninger i forbindelse med afmelding afkræves af arbejdsgiver, Majoriaq eller arbejdsmarkedskontor afhængigt af, hvem der fremgår som arbejdsgiver af tilmeldingen.
 • I tilfælde af afmelding grundet kursistens egen dokumenterede sygdom eller dokumenteret alvorlig sygdom eller dødsfald i nærmeste familie kan der ske fradrag i afmeldingsgebyret.
 • 1. september 2016 udgør administrationsgebyr for Erhvervsfiskeriets Sikkerhedskursus kr. 1190,- og kursusgebyret udgør kr. 25.000,-
ERHV-SIKK-FISK KursusId:

Kursus dataStandard data for kursus.

 • PKU Pris:
 • Grønlandsk og Dansk Sprog:

Kursus eventsTryk tilmeld ved kursusevent der passer.

Der er ingen aktive kursus event
Har du interesse i at starte kursus op, kan du til hver en tid tage fat i kursusafdelingen