For erfarne fiskere og fangere giver kurset samme kompetence som Erhvervsfiskeriets 3-uger Søsikkerhedskursus.

Kurset opfylder bestemmelserne i "BEK nr 1145 af 29/09/2015 om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og om sønærings- og kvalifikationsbeviser" og kravene i den internationale konvention om uddannelse, om sønæring og om vagthold for søfarende i fiskeskibe (STCW-F konventionen), reglement III/1 (Training and Certification of Fishing Vessel Personnel).

Indhold: Sø- og arbejdssikkerhed, førstehjælp samt vagt- og tjeneste.

VHF-kurset er et kursus, som er obligatorisk for anvendelse af håndholdt VHF.

Hygiejnekurset er fødevaremyndigheden i Grønlands kursus for primærproducenter og formålet er at tilføre fiskerne og fangerne de grundlæggende kundskaber i fødevarehygiejne, dvs. korrekt håndtering af fisk og kød fra fangst, igennem rensning, flåning, transport og frem til indhandling. Efter bestået prøve modtager deltagerne et certifikat, der dokumenterer at de har erhvervet sig kompetence i at arbejde med fødevarer i primærproduktionen. Denne del afholdes af instruktører fra Inuili.

Adgangskrav:

- Deltageren skal have gyldigt sundhedsbevis

- For at opnå kursusbevis, som giver afdgang til at gøre tjeneste på fiskeskibe skal deltageren dokumentere mindst to års sejltid som fisker inden for de seneste 5 år eller 2 års erfaring som erhvervsfanger indenfor de seneste 5 år.

Kurset er et PKU-kursus, hvilket blandt andet indebærer:

•at kurset primært henvender sig til ufaglærte medarbejdere på 25 år og derover, dog kan fiskere og fangere under 25 år og over 18 år ansøge om deltagelse.

•at faglærte medarbejdere kan deltage, såfremt der er plads på kurset,

•at arbejdsgiveren modtager lønrefusion for ufaglærte medarbejderes deltagelse,

•at der ikke ydes lønrefusion/kursusgodtgørelse for faglærte medarbejderes deltagelse, og

•at ansøgningsprocedurer for arbejdsgiver klart og tydeligt formuleres i annonceringen.

•at kommunerne kan agere arbejdsgivere for arbejdsledige borgere.

•at ufaglærte arbejdsledige deltager på lige vilkår som kursister i beskæftigelse.

Yderligere oplysninger om PKU-kurser kan læses i de administrative forskrifter for PKU-kurser, som kan læses her.

FANGFISK KursusId:

Kursus dataStandard data for kursus.

  • PKU Pris:
  • Grønlandsk og dansk Sprog:

Kursus eventsTryk tilmeld ved kursusevent der passer.

  • Periode:
  • 11 dage dag(e) Varighed:
  • Qaanaaq By:
  • 15 (10 tilbage) Pladser:
  • Lukket eller FuldFANGFISK 36-2019, Qaanaaq