Kurset er lovpligtigt for alle der betjener en radiostation på skibe med tilladelse til sejlads i havområde A3 og A4.

Formål med kurset:
Du lærer at betjene en maritim VHF/MF/HF radio med digital selectiv call (DSC), HF Telex, Inmarsat udstyr, EPIRB, SART, NAVTEX samt bærbar VHF.

Forudsætning for optagelse:Kursisten skal være fyldt 18 år før optagelse på kurset.

Kurset afholdes som et AMA kursus.

Efter tilmelding til AMA-kurser vil følgende betingelser for afbestilling være gældende:

•Afmelding af deltagere kan foretages mod betaling af et administrationsgebyr indtil 10 dage før kursusstart.

•For afmelding af deltagere mindre end 10 dage før kursusstart afkræves et afmeldingsgebyr svarende til 100% af kursusgebyret samt et administrationsgebyr.

•Aflysning , grundet vejrets indflydelse på instruktørers rejse vil ikke give omkostninger i relation til tilbuddet for kunden.

•Udover de ovenstående gebyrer dækker kunden ved afmelding de udgifter, der måtte være afholdt af Imarsiornermik Ilinniarfik for rejse, kost og logi.

•Ved aflysning af et helt kursus på foranledning af kunden, skal kunden betale de udgifter, som administration, planlægning samt afholdte rejseudgifter evt. har medført for Imarsiornermik Ilinniarfik.

Omkostninger i forbindelse med afmelding afkræves af arbejdsgiver, Majoriaq eller arbejdsmarkedskontor afhængigt af, hvem der fremgår som arbejdsgiver af tilmeldingen.

GMDSS-GOC-1 KursusId:

Kursus dataStandard data for kursus.

  • 15.000 DKK Pris:
  • Dansk og Engelsk Sprog:

Kursus eventsTryk tilmeld ved kursusevent der passer.

  • Periode:
  • 10 dage dag(e) Varighed:
  • Nuuk By:
  • 5 (5 tilbage) Pladser:
  • Tilmeld GMDSS GOC 49