Formål:

Kursisten opnår gennem aktiv deltagelse i uddannelsen færdigheder, så vedkommende ombord selvstændigt kan agere med førstehjælp samt være den ansvarlige sygdomsbehandler ved behandling af syge og tilskadekomne på skibe med medicinkiste C.

Indhold:

Kursisten kan undersøge den tilskadekommne på ulykkesstedet og yde udvidet førstehjælp omfattende: Standse blødninger, behandle sår og udføre forbindinger, evakuere og transportere en tilskadekommen. Kursisten har kendskab til medicinkistens organisering og administrationsformer af medicin, medicinens virkning, bivirkninger, forgiftninger og muligheden for allergiske anfald.

Certificering:

Der afholdes ikke egentlig eksamen, men underviseren vurderer om deltageren kan opnå bevis som sygdomsbehandler til medicinkiste C.

Søfartsstyrelsen udsteder fornyet certifikat for medicinkiste C.

Kurset er egenbetalt kursus:

Tilmeldingen er bindende.

Medicinkiste-C KursusId:

Kursus dataStandard data for kursus.

  • 2300 kr Pris:
  • Grønlandsk Sprog:

Kursus eventsTryk tilmeld ved kursusevent der passer.

Der er ingen aktive kursus event
Har du interesse i at starte kursus op, kan du til hver en tid tage fat i kursusafdelingen