På kurset sygdomsbehandler medicinkiste B får du færdigheder, så du om bord på skibet selvstændigt kan agere med førstehjælp samt være den ansvarlige sygdomsbehandler ved behandling af syge og tilskadekomne ved sygdomme og ulykker på skibe, der er udrustet med medicinkiste B.

Undervisningen vil være både praktisk og teoretisk.

Du får endvidere kendskab til brug af og kommunikation med Radio Medical.

Varighed: 5 dage

Adgangskrav

Du skal være optaget på en af følgende uddannelser: Kystskipper, fiskeskipper af 3. grad eller Erhvervsfiskeriets grunduddannelse.

Har du et gyldigt duelighedsbevis i sejlads (erhverv), sønæringsbevis som bedstemand i fiskeskiber eller 24 måneders erhvervserfaring som fisker, kan du også blive optaget på kurset.

Har du et behov for medicinkiste B, som for eksempel i forbindelse med feltarbejde i øde områder, kan du følge kurset uden at have en maritim baggrund. Kursister uden maritim baggrund vil efter gennemført kursus modtage et kursusbevis, hvoraf det fremgår, at kurset ikke anvendes til søs.

Kurset afholdes som et AMA-kursus, og Imarsiornermik Ilinniarfik sørger for billetter og ophold for kursister. Deltagere har ikke indflydelse på valg af indkvartering og kost, udover at der tages hensyn til allergier, som skal meddeles ved tilmelding.

Efter tilmelding vil følgende betingelser for afbestilling være gældende:

  • Afmelding af deltagere kan foretages mod betaling af et administrationsgebyr indtil 20 dage før kursusstart.
  • For afmelding af deltagere mindre end 20 dage før kursusstart afkræves et afmeldingsgebyr svarende til 100% af kursusgebyret samt et administrationsgebyr.
  • Aflysning , grundet vejrets indflydelse på instruktørers rejse vil ikke give omkostninger i relation til tilbuddet for kunden.
  • Udover de ovenstående gebyrer dækker kunden ved afmelding de udgifter, der måtte være afholdt af Imarsiornermik Ilinniarfik for rejse, kost og logi.
  • Ved aflysning af et helt kursus på foranledning af kunden, skal kunden betale de udgifter, som administration, planlægning samt afholdte rejseudgifter evt. har medført for Imarsiornermik Ilinniarfik.

Omkostninger i forbindelse med afmelding afkræves af arbejdsgiver, Majoriaq eller arbejdsmarkedskontor afhængigt af, hvem der fremgår som arbejdsgiver af tilmeldingen.

MedicinB KursusId:

Kursus dataStandard data for kursus.

  • 11500 DKK Pris:
  • Dansk Sprog:

Kursus eventsTryk tilmeld ved kursusevent der passer.

Der er ingen aktive kursus event
Har du interesse i at starte kursus op, kan du til hver en tid tage fat i kursusafdelingen