Undervisningsstart d. 31 juli 2019,  ansøgningsfrist d. 15 Maj 2019

Arbejdsområde:

Uddannelsen er en fœlles basisuddannelse for søfarts- og fiskeriuddannelserne. Man kan efter gennemført grunduddannelse søge hyre som fiskeriassistent eller som ubefaren skibsassistent.

Adgangskrav:

Gennemført folkeskolens afgangsprøve et tilfredsstillende resultat. Man skal vœre fyldt 17½ år, og man skal have et godt helbred og normalt syn og hørelse.

Gode kundskaber i matematik, dansk og engelsk er vigtige.

Uddannelsens opbygning og indhold:

Grunduddannelsen består af skoleundervisning, teoretisk og praktisk. Under uddannelsen undervises både i almene fag (f.eks. matematik, engelsk og dansk) og fagligt rettede fag (f.eks. navigation, fiskerilœre, havlœre, sømandsskab, søvejsregler, signalering, sikkerhed til søs, brandbekœmpelse og motor- og vœrktøjslœre). I løbet af uddannelsen får man duelighedsprøver i sejlads og motorpasning som fritidssejler.

Varighed: 5 måneder.

Optagne elever skal medbringe dåbsattest og personnummerbevis af hensyn til udstedelse af søfartsbog, samt en gyldig Syns - og Høreprøve attest og en gyldig Lœgeattest for Søfarende. Ansøgningsskemaer for disse kan fås ved henvendelse på skolen.

Videre- og efteruddannelsesmuligheder:

Skibsassistent, Vodbinder, officersuddannelserne.