Starttidspunkt for næste hold 25.07.2019 - ansøgningsfrist 15.05.2019

Arbejdsområde:

Fiskeskipperen fungerer som styrmand, skibsfører og arbejdsleder om bord på fiskeskibe. Som fiskeskipper af 1. grad har du ret til at være fører af et fiskefartøj uanset størrelse på alle have.

Uddannelsens indhold:

Uddannelsen til fiskeskipper af 1. grad omfatter navigation, meteorologi, vagttjeneste, visuel signalering, skibsteknik, sundhedslære, sikkerhed og miljøbeskyttelse, maskinlære, brandbekæmpelse, dansk, engelsk, pc-brug samt søret og administration af fiskeskibe.

For at blive fiskeskipper af 1. grad skal man desuden have biologi, havlære og fiskerilære.

Varighed:

Uddannelsen til fiskeskipper af 1. grad tager 18 måneder - 12 måneder forudsat man har bestået fiskeskipper af 3. grad.

Adgangskrav:

Hvis du vil starte på uddannelsen til fiskeskipper af 1. grad, vil der være følgende adgangskrav:

  1. Du skal opfylde et af følgende krav, hvor sejltiden skal være dokumenteret med en søfartsbog:
    1. Du skal have gennemført erhvervsfiskeriets grundkursus og erhvervet 12 mdr. sejltid i fiskeskibe
    2. Du skal have gennemført erhvervsfiskeriets søsikkerhedskursus og erhvervet 24 mdr. sejltid i fiskeskibe.
    3. Du skal have gennemført grundkursus for skibsassistenter på en søfartsskole eller skoleskib og have erhvervet 18 måneders sejltid, hvor mindst 12 måneder skal være på fiskeskibe.
  2. Du skal have en gyldig sundhedsattest attest for søfarende og fiskere (Blå Bog) hvor du er fundet egnet til skibstjeneste samt skikket til udkig.

Økonomi:

Der kan søges om uddannelsesstøtte