Starttidspunkt for næste hold 25.07.2019 - ansøgningsfrist 15.05.2019 

Uddannelsens indhold:

Uddannelsen til fiskeskipper af 3. grad omfatter engelsk, sikkerhed og miljøbeskyttelse, navigation, vagttjeneste, skibsteknik, søret, meteorologi, visuel signalering, fiskerilovgivning, søsikkerhed, fiskesøgnings- og navigationsinstrumenter samt pc-anvendelse. Yderligere skal gennemgås specielle kurser i simulatorsejlads, sundhedslære, radar, radio, maskinlære, brandbekæmpelse, røgdykning samt brandledelse

Arbejdsområde:

Styrmand eller skipper i fiskeflåden. Førere af fiskeskibe på 15-45 meter, der sejler i nærfart skal have sønæringsbevis som fiskeskipper af 3.grad. Skipperen fungerer som arbejdsleder om bord både til søs og til lands under lastning og losning.

Varighed:

Uddannelsen til fiskeskipper af 3. grad tager 5 måneder.

Adgangskrav:

Hvis du vil starte på uddannelsen til fiskeskipper af 3. grad vil der være følgende adgangskrav

  1. Du skal opfylde et af følgende krav, hvor sejltiden skal være dokumenteret med en søfartsbog:
    1. Du skal have gennemført erhvervsfiskeriets grundkursus og erhvervet 12 mdr. sejltid i fiskeskibe
    2. Du skal have gennemført erhvervsfiskeriets søsikkerhedskursus og erhvervet 24 mdr. sejltid i fiskeskibe.
    3. Du skal have gennemført grundkursus for skibsassistenter på en søfartsskole eller skoleskib og have erhvervet 18 måneders sejltid, hvor mindst 12 måneder skal være på fiskeskibe.
  2. Du skal have en gyldig sundhedsattest attest for søfarende og fiskere (Blå Bog) hvor du er fundet egnet til skibstjeneste samt skikket til udkig.

Økonomi:

Der kan søges om uddannelsesstøtte