Opstart:  Forventet 30.04.2018 - ansøgningsfrist 28.03.2018 , Varighed 10 uger - uddannelsen finder sted i Nuuk

Arbejdsområde:

En skibsassistent tager sig af alt det praktiske arbejde om bord på skibet og arbejder både på dækket og i maskinrummet. Som skibsassistent hjælper du til med brovagt, maskinvagt, rorgænger, klargøring til og gennemførelse af lasteoperation. Du hjælper også til med opgaver som kranfører, med fortøjningsopgaver, vedligeholdelse af skibets hoved- og hjælpemaskiner, samt de øvrige mekaniske / tekniske systemer. Som skibsassistent deltager du i rengøring samt vedligeholdelse, og indgår i sikkerhedsbesætningen som f.eks. røgdykker.

Adgangskrav:

Følgende håndværksmæssige uddannelser giver direkte adgang til kurset:

 • Industriteknikeruddannelsen
 • Værktøjsmageruddannelsen
 • Skibsbyggeruddannelsen
 • Smedeuddannelsen
 • Auto- og autoelektrouddannelsen
 • Lastvognsmekanikeruddannelsen
 • Entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen
 • Finmekanikeruddannelsen
 • Skibsmontøruddannelsen
 • Beslagsmedeuddannelsen
 • Karosserismedeuddannelsen
 • Kølemontøruddannelsen
 • Bådebygger/skibstømreruddannelsen
 • VVS-montøruddannelsen
 • Procesoperatør

Gyldigt sundhedsbevis

For at kunne optages på uddannelsen, skal du have gyldigt sundhedsbevis uden begrænsning og være skikket til udkig. Du må heller ikke være farveblind. 

Videre- og efteruddannelsesmuligheder:

Som befaren skibsassistent har du mange muligheder for videreuddannelse lige fra små kurser til lange uddannelser.

Mange vælger at tage efteruddannelseskurset ”Duelighed i sejlads, Erhverv” samt radiokurset ”ROC”, som samlet tager 4 uger. Med det må man sejle som styrmand på skibe op til 200 bruttotons, når man også er befaren skibsassistent.

Man kan også komme på navigationsskole og læse til kystskipper, sætteskipper eller til skibsfører.

Hvis man er mere interesseret i den tekniske del, så kan man tage skibsmaskinistuddannelsen på et år. Den giver ret til at sejle som maskinmester i skibe op til 3000kW.