17. February 2020

Erhvervsfiskeriets grunduddannelse med fangst som bibeskæftigelse

Erhvervsfiskeriets grunduddannelse med fangst som bibeskæftigelse

Uddannelsen er en basisuddannelse for fiskeriflåden. Eleven kan efter gennemført grunduddannelse varetage jobs som fisker på et fiskeskib.

Uddannelsen varer 2 ¼ år og består af 4 moduler og 12 mdr. praktik på et fiskeskib.

På uddannelsen undervises i fiskeredskabers opbygning og bødning, forebyggelse af søsyge, kabystjeneste, skibsteknik, praktisk fiskeri, arbejdssikkerhed, reparationssvejsning, motorlære og hydraulik, fiskerilære, duelighedsprøve for sejlads for fiskere, økonomi og social lovgivning og fangerpraktik.

I undervisningsforløbet skal inkluderes følgende kurser.

  1. a) Brandbekæmpelse på skibe (5 dage)
  2. b) Førstehjælpskursus (2 dage)
  3. c) Hygiejnekursus for fiskeri (5 dage)
  4. d) Radiolære LRC med engelsk (7 dage)
  5. e) Sygdomsbehandler kiste B (5 dage)

Ansøgning og optagelseskrav

Ansøgere skal have gennemført folkeskolens afgangsprøve med et tilfredsstillende resultat og voere fyldt 16 år. Der skal underskrives en lærlingekontrakt mellem Imarsiornermik Ilinniarfik, praktikværten samt lærlingen, før du kan starte uddannelsen.

Derudover kræves gyldigt sundhedsbevis for at kunne optages på uddannelsen, så du skal have gyldigt sundhedsbevis uden begrænsning og være skikket til udkig. Du må heller ikke være farveblind.

Videregående uddannelse

Når du har Erhvervsfiskeriets Grunduddannelse og har mindst 12 måneders effektiv sejltid i søfartsbogen, kan disse beviser også give dig adgang til at fortsætte på vodbinderuddannelse eller fiskeskipper-uddannelser. Efter 6 måneder kan du tage eksamen til vodbinder eller fiskeskipper af 3. grad. Fortsætter du endnu et år, kan du blive fiskeskipper af 1. grad. Med disse fiskeskippereksamener har du lov til at sejle større fiskeskibe.