Imarsiornermik Ilinniarfik Paamiut siutut nikinnerat

Ullormi 16. juli 2018 siutut nikipput Imarsiornermik Ilinniarfimmi. Kiinalli nutaat naappinnavianngilasi, ilinniartitsisoq Hans David Ezekiassen nutaamik atorfinippoq inspektøri tunngaviusumik ilinniartitaanermi Paamiuni, inspektøriusimasorlu Bent R. Olesen sulinini ingerlatiinarlu ilinniartitaanermut pisortanngorpoq Nuummi qullersaqarfim-mi.

Pisortaaneq Nivikka Brandt qilanaaralugu qanimut, nukittuumik pitsaasumillu suleqatigii-nissaq aamma iluarisimaarluinnarlugu siulersuisuni nikinneq Imarsiornermik Ilinniarfimmi.