Erhvervsfiskeriets grunduddannelse med fangst som bibeskæftigelse

Erhvervsfiskeriets Grunduddannelse med fangst som bibeskæftigelse:

Som erhvervsfisker kan du få job på fiskefartøjer med forskellige fokus. det kan være, du drømmer om at fiske efter spisefisk eller skaldyr i de internationale farvande eller i Grønlands farvand, hvor fangstrejserne kan være på en varighed fra en enkelt dag eller helt op til 1 mdr. tid.

Mulighederne er mange.  Med beviserne i hus, vil du kunne søge arbejde inden for hele paletten fra trawl- og granfiskeri til rejer eller til hellefisk m.m.

Sidste ansøgningsfrist: Året rundt

Ansøgningsblanket: Ansøgning om uddannelser i Grønland

Varighed: 2 1/4 år uger. Uddannelsen finder sted både i Paamiut og i Nuuk

Uddannelsens opbygning: 

Uddannelsen til erhvervsfisker med fangst som bibeskæftigelse tager 2 1/4 år.  Det er en meget praktiskorienteret uddannelse, hvor du veksler mellem skole og praktikophold. Under uddannelsen skal du på i alt tre skoleophold på Imarsiornermik Ilinniarfik samt fire praktikforløb på fiskeskibe og en hos fanger

 

1. Skoleophold (3 uger): Her bliver du introduceret til fiskerierhvervet og deltager i en fangstrejse med et fiskeskib.

2. Praktikophold (ca. 6 mdr.) på et fiskeskib.

3. Skoleophold (11 uger): Her får du undervisning i fiskerilærer, bødning, navigation, motorpasning, brand og kabys.

4. Praktikophold (ca. 6 mdr.) på et fiskeskib

5. Skoleophold (10 uger): Her bliver du undervist i medicinkiste B, reparationssvejsning, hydraulik, arbejdssikkerhed, bødning, administration/økonomi, STCW-sikkerhedskursus og radiokursus LRC.

6. Praktikophold (ca. 6 mdr.)

I løbet af dine praktikperioder, vil du få praktisk erfaring med udsætning og indhaling af redskaber, vedligeholdelse, behandling af fangst på dæk, konservering i last, pakning til søs, vagttjeneste, elektronisk logbogsføring, maskinpasning og vedligeholdelse, kabystjeneste samt losning af fangst og klargøring til næste togt.

Varighed:

2 1/4 år

Adgangskrav:

Have mindst 9 års skolegang, ellers kontakt Imarsiornermik Ilinniarfik

Gyldig lægeattest for søfarende

Videre- og efteruddannelsesmuligheder:

Som erhvervsfisker skal du leve og ånde for livet på havet og være fysisk i stand til at klare hårdt arbejde. Til gengæld får du fleksible arbejdstider. Vælger du en fremtid som erhvervsfisker, får du alle muligheder for at prøve dine kræfter i det fri. Her er ingen faste arbejdstider, og din løn bliver udbetalt som en andel af fangstudbyttet, når de fast udgifter er trukket fra.

Det kan selvfølgelig også være, at du ikke føler, at du er helt færdig med at uddanne dig endnu? med beviserne kan du vælge at søge optagelse på skipperskole og uddanne dig til fiskeskipper af 3. grad i løbet blot 6 mdr. Og tager du endnu et år, kan du blive fiskeskipper af 1.grad.  Det vil give dig mulighed for at sejle med større skibe.  

Sponsorer

Scroll til toppen