Grundlæggende vodbinder

Grundlæggende vodbinder-uddannelsen:

Når man færdiguddannet som grundlæggende vodbinder, der er mulighed for at få hyre som vodbindermedhjælper på et fiskeskib eller i vodbinderiet som vodbindermedhjælper.

Sidste ansøgningsfrist: 15.november 2021

Ansøgningsblanket: Ansøgning om uddannelser i Grønland

Opstart: Hvert år fra januar til juni, der er et vodbinderhold .

Varighed: 20 uger. Uddannelsen finder sted i Paamiut

Mål for læringsudbyttet: 

På uddannelsen lærer du de basale teknikker ved fremstilling af fiskeredskaber. Heri indgår regning, redskabstegning, justering opmåling.

Vodbinderuddannelsen er en specialiseret redskabsteknologisk uddannelse. Efter tilfredsstillende gennemførelse af uddannelsen udstedes bevis som faglœrt vodbinder. Herefter kan man ansœttes som vodbinder eller trawlbas.

Lignende uddannelser:

Ingen

Uddannelsen består bl.a. af følgende fag:

  • Fiskeredskabers opbygning
  • Redskabers opførsel under vand
  • Tilbehør til fiskeredskaber
  • Materialelœre
  • Vodbinding
  • Tolkning af redskabstegninger
  • Faglig regning
  • Fiskeriets biologiske aspekter og lovgivning.

Varighed:

5 måneder

Adgangskrav:

Det forestrækkes fra uddannelsesstedet, hvis ansøgeren har erhvervserfaring med et fiskeskib og gerne med dækserfaring.

Inspektøren kan give en dispensationsoptagelse til en ansøger, som har taget en befaren skibsassistent uddannelsen, hvis ansøgeren har opnået gode eksamensresultater og har vist en stor interesse.

Videre- og efteruddannelsesmuligheder:

Som vodbinder skal du leve og ånde for livet på havet og være fysisk i stand til at klare hårdt arbejde. Til gengæld får du fleksible arbejdstider. Vælger du en fremtid som erhvervsfisker, får du alle muligheder for at prøve dine kræfter i det fri. Her er ingen faste arbejdstider, og din løn bliver udbetalt som en andel af fangstudbyttet, når de fast udgifter er trukket fra.

Sponsorer

Scroll til toppen