Fiskeskipper af 3. grad

Aallartiffissaq: 27.07.2024

Qinnuteqarfissaq: 15.05.2024

Ilinniartitaanerup normua: 241012

Qinnuteqarnissamut immersuiffissaq: Ansøgning om uddannelse Grønland

Ilinniartitaaneq Nuummi ingerlanneqarpoq

Ilinniartitaanerup imarisai:

Fiskeskipper af 3. grad-itut ilinniartitaanermi ilaatinneqarput tuluttoorneq, isumannaallisaaneq aamma avatangiisinik illersuineq, sumiissusersiorneq, pigaartoqarneq, skibsteknik, søret, silasiorneq, takussaasumik kalerrisaarineq, aalisarnermut inatsiseqarneq, imaani isumannaallisaaneq, aalisakkanik ujarlernermi aammalu sumiissusersiornermi atortut kiisalu pc-imik atuineq. Ilanngullugu ilinniarneqassapput immikkut pikkorissarnerit: sungiusaatigalugu angalaneq, peqqinnissamut ilinniarneq, radar, radio, maskiinanik ilinniarnerit, ikuallattumik akiuineq, pujorsiorneq (røgdykning) kiisalu ikuallattumik qamisaanermi aqutsineq.

Suliffigisaq:

Aalisariutini aquttoq imaluunniit naalagaq. Aalisariutini 20 – 500 BT-itut angissusilinni naalagaanerit, sinerissap qanittuani angalasuni Fiskeskipper af 3. grad-itut imaani inuussutissarsiuteqarnermut allagartaqartussaapput. Naalagaq imarsiornermi sulisunut aqutsisuussaaq, talinnganermilu usilersornermi usingiarnermilu aqutsisassalluni.

Sivisussusia:

Fiskeskipper af 3. grad-itut ilinniarneq qaammatini 5-ini sivisussuseqarpoq.

Ilinnialernissamut piumasaqaatit:

Fiskeskipper af 3. grad-itut ilinniarnerit aallartissagukku isernissamut piumasaqaatit makkua piumasarineqarput:

  1. Meeqqat atuarfianni naggataarutaasumik misilitsinneq naammassisimassavat.
  2. Sivikinnerpaamik umiarsuarni 12 meterit sinnerlugit angissusilinni qaammatini 24-ini a-ngalasimassaatit. Tunngaviusumik ilinniartitaaneq imaluunniit skoleskibimi ilinniarsimaneq naammassisimagukku qaammatini 18-ini angalasimanissaq piumasaqaataavoq. Eqqaamallugu aalisariutini sivikinnerpaamik qaammatini 12-ini angalaleersimassagavit. Angalasimaneq søfartsbog-imi uppernarsarneqarsimassaaq.
  3. Ilanngullugu peqqinnermut allagartaq atuuttuusoq aamma imarsiortutut allagartaq (atuagaq tungujortoq) atuuttuusoq pigissagakkit.

Aningaasaqarneq:

Ilinniarnersiuteqarneq qinnutigineqarsinnaavoq.

Aningaasaliisut

Scroll to Top