Pitsaassutsimut periuseq

Pitsaassuseq pillugu siunniussaq

Imarsiornermik Ilinniarfimmi imarsiornermik ilinniagaqarnerit tamarmik, ilinniagaqarnerit ataasiakkaat imarisaannut tunngatillugu aamma pitsaassutsimut il.il. maleruagassat malillugit, Søfartsstyrelsenimi piumasaqaataasut malillugit ingerlanneqartarput.

Imarsiornermik Ilinniarfiup qulakkiissavaa ilinniagaqarnerit nunagisami nunanilu tamalaani piumasaqaataasut tamatigut eqqortinneqarnerat, taamaalilluni ilinniagaqarnerit tamakku ukunani piumasarineqartut tamatigut eqqortinneqassapput: IMO’s STCW konvention, STCW Kode aamma STCW–F konvention.

Imarsiornermik Ilinniarfiup imarsiornermik ilinniagaqarnerit Namminersorlutik Oqartussat  politikkikkut ilinniagaqarnermut siunniussaannik, tassa Kalaallit Nunaanni inuussutissarsiortut pisariaqartitaat naapertorlugit piukkunnarluartunik sulisussanik imminut pilersornissamik, qulakkeertuartussaavaa.

Aamma suliffeqarfiit pisariaqartitaat, ilinniakkamiit allamut nuussinnaaneq ilinniartullu atuagarsornikkut sulinikkullu ilinniarnissamik pisariaqartitaat eqqarsaatigalugit ilinniartut inuussutissarsiornermut, ilinniagaqarnissamut piareersarnermut inuttullu piginnaaneqarnermut tunngatillugit ilinniartitaanertik ineriartuutigissavaat. Ilinniartitaarillu ilagissavaat ilinniartup nammineerluni isummersinnaaneranik, suleqatiginnissinnaaneranik, attaveqaqatigiissinnaaneranik aamma sulianut inuttullu ajornartorsiutinik aaqqiisinnaaneranik, siulliulluni iliuuseqarnissamik, naleqqussarsinnaanermik pitsaassutsimillu takunnissinnaanermik ineriartortitsineq.

Imarsiornermik Ilinniarfimmi ilinniartitaanerit ilinniartitaaffiusoq naallugu sulinikkut atuagarsornikkullu ilinniartitaanerussapput ilinniartup pisariaqartunik tamatigoortumik immikkullu ittunik piginnaaneqalersinniarlugu, ilaatigut ima

  • ilinniartut, ilinniartitaanerup siunertaatut, suliaqalersinnaatillugit, tamatumunngalu tunngatillugu suliamut tunngasutigut teknologii pisariaqartumik ilisimasaqalersillugillu piginnaaneqalersillugit,
  • ilinniartut nammineerlutik aamma ilinniaqqinnikkut piginnaasaminnik ineriartortitsilersinnaatillugit, ilaatigut ilinniaqqinnissamut pisinnaalersillugit,
  • ilinniartunik inuttut ineriartortitseqataaneq aamma ilinniartut paasitillugit innuttaaqatigiit taakkualu ineriartorneri pillugit, ingammik inuussutissarsiornermut innuttaaqatigiinnullu tunngatillugu suliffiup suliffikkuminartuuneranut suliffeqarfiit taakkunanilu sulisut pingaaruteqarnerannik.

Ilinniartitsinissap piareersarnerani ilinniartussat atugaat eqqarsatigineqassapput ilinniartussallu pisinnaasaat soqutigisaallu eqqarsatigalugit ilinniartitaanerup allanngorartinnissa anguniagaalluni.

Imarsiornermik Ilinniarfik ukiuni tulliuttuni ima siunniussaqarlunilu takorluugaqarpoq:

Siunniussaq:

Siunissami Kalaallit Nunaanni imarsiornermik ilinniartitaanernik pisariaqartinneqartut matussusernissaat sulissutigissavavut. Ilinniartitaanerit nunani tamalaani atorneqarsinnaaneri qulakkiissavarput.

Ilinniaqqinnissaq eqqarsaatigalugu inuussutissarsiutigalugu imarsiornermik, aalisartuunermik piniartuunermillu soqutiginnittunut tamanut suleqatissatut piukkunneqarnissaq anguniagaraarput.

Sulisugut nunanut tamalaanut naleqquttumik suliaminnut tunngatillugu ilisimasaqarnerpaassapput Imarsiornermik Ilinniarfik tassaaqqullugu Grønlands Maritime Center

Takorluugaq:

  • Imarsiornermik Ilinniarfiup sulissutigissavaa imarsiornermik, aalisarnermik piniarnermillu ilinniartitaanerit pikkorissarnerillu tamarmik Kalaallit Nunaanni ingerlanneqarnissaat.
  • Imarsiornermik Ilinniarfik imarsiorluni inuussutissarsiutillit pisariaqartitaat matussuserniarlugu officerinik sulisunillu allanik nunani tamalaani atorsinnaasaannik ilinniartitsiniarpoq.
  • Imarsiornermik Ilinniarfik inuussutissarsiutini sulianut tunngatillugu ineriartornermi siuttuujuassaaq politikkerinik, inuussutissarsiortunik ilinniartunillu siunnersuilluarsinnaalluni.
  • Imarsiornermik Ilinniarfik tassaavoq ilinniarfeqarfik imaani isumannaallisaanernik pitsanngorsaatitsinermi siuttuusoq.
  • Imarsiornermik Ilinniarfik suliffeqarfiussaaq pimoorussisunik kajumissuseqartunillu suliffigineqarusuttoq.

Aningaasaliisut

Scroll to Top