Fiskeskipper af 3. grad

Starttidspunkt: 24.07.2024

Ansøgningsfrist: 15.05.2024

Uddannelsesnummer: 241012

Ansøgningsblanket: Ansøgning om uddannelse Grønland

Uddannelsens indhold:

Uddannelsen til fiskeskipper af 3. grad omfatter engelsk, sikkerhed og miljøbeskyttelse, navigation, vagttjeneste, skibsteknik, søret, meteorologi, visuel signalering, fiskerilovgivning, søsikkerhed, fiskesøgnings- og navigationsinstrumenter samt pc-anvendelse. Yderligere skal gennemgås specielle kurser i simulatorsejlads, sundhedslære, radar, radio, maskinlære, brandbekæmpelse, røgdykning samt brandledelse

Arbejdsområde:

Styrmand eller skipper i fiskeflåden. Førere af fiskeskibe på 15-45 meter, der sejler i nœrfart skal have sønœringsbevis som fiskeskipper af 3.grad. Skipperen fungerer som arbejdsleder om bord både til søs og til lands under lastning og losning.

Varighed:

Uddannelsen til fiskeskipper af 3. grad tager 6 måneder

Adgangskrav:

Hvis du vil starte på uddannelsen til fiskeskipper af 3. grad vil der være følgende adgangskrav

  1. Du skal have gennemført erhvervsfiskeriets grundkursus og erhvervet 12 mdr. sejltid i fiskeskibe eller have gennemført erhvervsfiskeriets søsikkerhedskursus og erhvervet 24 mdr. sejltid i fiskeskibe.  Sejltiden skal være dokumenteret med en søfartsbog.
  2. Du skal have en gyldig sundhedsattest attest for søfarende og fiskere (Blå Bog) hvor du er fundet egnet til skibstjeneste samt skikket til udkig.

Økonomi:

Der kan søges om uddannelsesstøtte

Sponsorer

Scroll to Top