Optagelsesforløb på Imarsiornermik ilinniarfik

Når du søger ind på en uddannelse hos Imarsiornermik Ilinniarfik skal du som på andre uddannelsesinstitutioner i Grønland søge igennem din lokale Majoriaq. Vejlederen i Majoriaq vil hjælpe dig med hvilke dokumenter der skal fremsendes udover ansøgningen samt hjælpe med eventuel kollegieansøgning. Ansøgning om studiestøtte sker automatisk ved ansøgning om optagelse på uddannelse.

Når II har modtaget din ansøgning og gennemgået den, vil du blive kontaktet direkte. Så vidt muligt pr. telefon eller oplyst e-mail adresse, om du er optaget, om der i ansøgningen eventuelt mangler noget dokumentation eller om du har fået afslag.

Fra den 1. marts 2016 skal ALLE studerende, der skal bruge en kollegiebolig i Nuuk, skulle søge direkte til KAF. Indtil da vil der være muligt, at både den enkelte studerende at søger, eller at I som hidtil også være de studerende behjælpelige med at søge for dem.

Ansøgning sker via KAFs hjemmeside, hvor der findes et ansøgnings-skema og alle de relevante informationer.

Den information som de studerende skal sende med ansøgningen er:

  • Historisk bopælsattest
  • Brev om optagelse på skolen
  • Liste over ALLE de perioder, i løbet af en uddannelse, hvor der skal bruge en kollegiebolig

Skal der bruges kollegiebolig til evt. familie skal der også medsendes en begrundelse herfor, da der desværre stadig er mangel på kollegieboliger her i Nuuk.

Rejseplan, billet m.m. vil blive sendt til den i ansøgningen oplyste e-mail adresse, såfremt du ikke har en e-mail adresse vil dokumenterne blive fremsendt til e-mail adresse i den offentlige instans der er søgt igennem, Majoriaq, bygdekontor etc.

Skulle du have yderligere spørgsmål omkring optagelsesforløbet er du altid velkommen til at henvende dig på tlf. +299 34 87 87 eller e-mail: maritim@maritim.gl 

Sponsorer

Scroll to Top