Grunduddannelse som
ubefaren skibsassistent Paamiut

Undervisningsstart: 22.07. 2024

Ansøgningsfrist: 15. 05. 2024

Uddannelsesnummer: 240012

Ansøgningsblanket: Ansøgning om uddannelse Grønland

Uddannelsen foregår: Paamiut

Arbejdsområde:

Uddannelsen er en fælles basisuddannelse for søfarts- og fiskeriuddannelserne. Man kan efter gennemført grunduddannelse søge hyre som fiskeriassistent eller som ubefaren skibsassistent.

Adgangskrav:

Gennemført folkeskolens afgangsprøve et tilfredsstillende resultat Man skal være fyldt 17 1/2 år, og man skal have et godt helbred og normalt syn og hørelse.

Gode kundskaber i matematik, dansk og engelsk er vigtige.

Bekendtgørelse om den grundlæggende maritime uddannelse (GMU):  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2311

Uddannelses opbygning og indhold:

Grunduddannelsen består af skoleundervisning, teorietisk og praktisk. Under uddannelsen undervises både i almene fag (fx matematik, engelsk og dansk) og fagligt rettede dag (fx navigation, fiskerilære, havlære, sømandsskab, søvejsregler, signalering, sikkerhed til søs, brandbekæmpelse og motor- og værktøjslære). I løbet af uddannelsen får man duelighedsprøver i sejlads og motorpasning som fritidssejler.

Varighed:

5 måneder

Optagne elever skal medbringe dåbsattest og personnummerbevis af hensyn til udstedelse af søfartsbog, samt en gyldig Syns- og Høreprøve attest og en gyldig Lægeattest for Søfarende. Ansøgningsskemaer for disse kan fås ved henvendelse på skolen.

Videre- og efteruddannelsesmuligheder:

Befaren skibsassistent, grundlæggende vodbinder, Officeruddannelserne.

Sponsorer

Scroll to Top