Tunngaviusumik niuffagiutinut ikiortitut ilinniartitaaneq Paamiuni

Atuarneq tulleq aallartissaaq:   22.07. 2024

Qinnuteqarfissaq kingulleq: 15. 05.2024

Ilinniartitaanerup normua: 240012

Qinnuteqarnissamut immersuiffissaq: Ansøgning om uddannelse Grønland

Ilinniartitaaneq Paamiuni ingerlanneqartarpoq

Suliffigisaq:

Ilinniartitaaneq imarsiornermik aalisarnermullu ilinniartitaanernut tamakkiisumik ataatsimoorussamik tunngaviusumik ilinniarneruvoq. Tunngaviusumik ilinniartitaaneq naammassereerneratigut fiskeriassistentitut imaluunniit skibsassistentitut sungiusimanngitsutut inuttanngorniartoqarsinnaavoq.

Ilinniarnissamut piumasaqaatit:

Meeqqat atuarfianni naggataarutaasumik misilitsinneq naammaginartumik naammassisimanissaa. Ukiut 17½-it angusimanissaat, peqqissuunissaq aammalu isigisat tusaasallu ajunngitsuunissaat.
Ajunngitsumik matematik-imi, danskisoornermi aamma tuluttoornermi ilisimasat pingaaruteqarput.

Bekendtgørelse om den grundlæggende maritime uddannelse (GMU):  https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/2311

Ilinniartitaanerup sannaa imarisaalu:

Tunngaviusumik ilinniartitaaneq imaqartinneqartoq atuartitaanermik, atuagarsornikkut sungiusarnikkullu. Ilinniartitaanerup nalaani sammisanik nalinginnaasunik atuartitsisoqassaaq (soorlu tuluttoorneq aamma danskisoorneq) aamma sulianut tunngasunik sammisat (soorlu sumiissusersiorneq, aalisarnermut ilinniarneq, immanut ilinniarneq, imarsiortuuneq, imaani malittarisassat, kalerrisaarinerit, imaani isumannaallisaaneq, ikuallattumik akiuineq, motoorinut aamma sakkunut ilinniarneq). Ilinniartitaanerup ingerlanerani sunngiffimmi angalasartutut angalanissamut piukkunnassutsimut misilitsinneq aamma motoorimik paarsinissamut misilitsinnermik ingerlatsisoqassaaq.

Sivisussusia:

Qaammatit 5-it.

Ilinniartutut tiguneqartut kuisinnermut allagartamik aammalu inuup normuata uppernarsaataanik nassassapput søfartsbog-itaarnissaq pissutsigalugu, kiisalu Isigisaqarnermut aamma tusaasaqarnermut misissuinerit allagartaannik atuuttuusunik aamma Imarsiortutut nakorsanik misissortinnermut uppernarsaammik atuuttuusumik nassassallutik. Qinnuteqarnermut immersugassat ilinniarfimmut saaffiginninnikkut pissarsiarineqarsinnaapput.

Ilinniarnermut nangitseqqiinermut ilinniaqqinnissamullu periarfissat:

Befaren skibsassistent, tunngaviusumik qalulerisoq, sumiisusersiortutut ilinniaqqinnerit.

Aningaasaliisut

Scroll to Top