Afslutningskursus skibsassistent

Når du er ubefaren skibsassistent (med grundkursus eller omskolingskursus for fiskere) og har mindst 6 måneders effektiv sejltid i søfartsbogen, kan du tilmelde dig afslutningskurset for skibsassistenter.

Ansøgningsfrist: Hele året rundt

Uddannelsesnummer: 242011

Ansøgningsblanket: Ansøgning om uddannelse Grønland

Varighed: 10 uger i Nuuk KTI (jern og metal skolen) 10 uger i Paamiut

Arbejdsområde:

En skibsassistent tager sig af alt det praktiske arbejde om bord på skibet og arbejder både på dækket og i maskinrummet. Som skibsassistent hjælper du til med brovagt, maskinvagt, rorgænger, klargøring til og gennemførelse af lasteoperation. Du hjælper også til med opgaver som kranfører, med fortøjningsopgaver, vedligeholdelse af skibets hoved- og hjælpemaskiner, samt de øvrige mekaniske / tekniske systemer. Som skibsassistent deltager du i rengøring samt vedligeholdelse, og indgår i sikkerhedsbesætningen som f.eks. røgdykker.

Adgangskrav:

For at kunne optages på afslutningskursus for skibsassistenter, skal du have taget grundmodulet som ubefaren skibsassistent samt have mindst 6 mdr. sejltid.

Efterfølgende skal der opnås yderligere fartstid som ubefaren skibsassistent i 12 måneder før man kan udmønstre som befaren skibsassistent.

Der undervises bl.a. i søsikkerhed, brandbekœmpelse,vagttjeneste, navigation, praktisk sømandsskab, vedligeholdelse af dœk og maskine, maskin- og ellœre, vœrkstedsteknik og førstehjælp.

Videre- og efteruddannelsesmuligheder:

Som befaren skibsassistent har du mange muligheder for videreuddannelse lige fra små kurser til lange uddannelser.

Mange vælger at tage efteruddannelseskurset ”Duelighed i sejlads, Erhverv” samt radiokurset ”ROC”, som samlet tager 4 uger. Med det må man sejle som styrmand på skibe op til 200 bruttotons, når man også er befaren skibsassistent.

Man kan også komme på navigationsskole og læse til kystskipper, sætteskipper eller til skibsfører.

Hvis man er mere interesseret i den tekniske del, så kan man tage skibsmaskinistuddannelsen på et år. Den giver ret til at sejle som maskinmester i skibe op til 3000kW.

Sponsorer

Scroll to Top