Grønlands Maritime uddannelser blev pr. 01 august 2013 samlet i en organisation – Imarsiornermik Ilinniarfik (Grønlands Maritime Center) og har hovedsæde i Nuuk.

Centeret består af tre afdelinger beliggende i Paamiut og Nuuk, hvor der tilbydes grunduddannelser, officersuddannelser samt fisker og fanger uddannelser. Derudover tilbyder den nyoprettede kursusafdeling alle STCW kurser samt en lang række fagspecifikke kurser udviklet i samarbejde med erhvervet.