§16 aamma §8-mullu pikkorissaaneq – Kursus i §16 & §8

§16 aamma §8-mullu pikkorissaaneq - Kursus i §16 & §8 03 OktoberOkt 2022 08:00 - 06 OktoberOkt 2022 16:00Issortarfimmut 5 3900 Nuuk Grønland

(Dansk tekst længere nede)

§ 16 suliffimmi avatangiisit pillugit pikkorissarneq kiisali §8 umiarsualivimmi ataatsimiititaliat aamma angallatit aalisariutit pillugit.

Avatangiisit pillugit umiarsuarni ilaasortaatini aalisariutini niuffagiutinilu inuttanut pikkorissarnissat ingerlanneqassapput kiisalu ullut sisamassaanni aalisariutini inuttanut umiarsualivinnilu isumannaallisaanermut ataatsimiititaliani ilaasortanut.

 

Umiarsualivinni isumannaallisaanermut ataatsimiititaliani ilaasortanut aamma aalisariutini isumannaallisaaqatigiinni suliffimmi avatangiisit pillugit pikkorissartarneq pillugu inuussutissarsiutinut ministeriap nalunaarutaa nr. 256 18.03.2015-imeersoq naapertorlugu (iht. erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 256 af 18.03.2015 om arbejdsmiljøkursus for medlemmer af havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedskurser i fiskeskibe) gruppinut taakkununnga ilaasortat §8 naapertorlugu pikkorissartussaapput. Niuffagiutini isumannaallisaaqatigiinnut suliffimmi avatangiisit pillugit pikkorissartarnerit pillugit nalunaarutit nr. 795 aamma nr. 846 naapertorlugit isumannaallisaaqatigiinni ilaasartut suliffimmi avatangiisit pillugit § 16-imik pikkorissartarsimassapput.

 

 • 16 pillugu pikkorissarnerup sivisussuseraa ullut pingasut. Akeqarporlu ilaasumut ataatsimut kr. 6.399-

 

 • 8 pillugu pikkorissarnerup sivisussuseraa ullut sisamat. Akeqarporlu ilaasumut ataatsimut kr. 8.400-

 

Siunertaq:

Atuareernerup/pikkorissareernerup kingorna pikkorissaqataasimasup:

 • suliassiissutit pingaarnerit ilisimasaqarfigilissavai suliassiissutit "Meddelelser fra Søfatsstyrelsen A" naapertorlugu suliffimmi isumannaallisaaneq pillugu aaqqissuusseqatigiit suliassarisai malillugit
 • suliassiissutit pingaarnerit ilisimasaqarfigilissavai suliassiissutit isumannaallisaanermut sinniisup sinniisut allat umiarsuarmilu aqutsisut suleqatigalugit taakku ataanni suleqatigiikkuutaat piginnaatitaaffii pisussaaffii akisussaaffiilu.
 • isumannaallisaaneq pillugu aaqqissuusseqatigiinni suliassiissutit naammassisinnaassavai taakku ataanni suliffimmi avatangiisit pillugit pinaaveersaartitsineq siunertaralugu suliat naammassiniarneranni siunnersuisarneq
 • umiarsuaatileqatigiit nuna tamakkerlugu kattuffianni aamma suliffimmi avatangiisit pillugit ilisimasaqarluartuni (soorlu Søfartens Arbejdsmiljøråd aamma Fiskeriets Arbejdsmiljøråd) inatsisinik aalajangersakkanik atortullu pillugit paasissutissanik aallersinnaaneq piginnaaneqarfigilissavai.
 • umiarsuarnut/umiarsuaatileqatigiit SMS-iannut ("Ship Management System" = Umiarsuarmi Isumannaallisaanermi Ileqqut) suliffimmi avatangiisinut qanoq iliuuseqartarnissaq ilisimasaqarfigilissavai taakku ataanni umiarsuarmi isumannaallisaaneq peqqissutsillu qulakkeernissaannut ingerlatseriaaseq
 • suleqategeeriaatsit aamma attaveqaqateriaatsit assigiinngitsut piviusumik ilisimasaqarfigilissavai taamaalilluni attaveqaqatigiittarnerit pitsaanerulersillugit aamma taamaaliornikkut paatsooqatigiissinnaanerit millillugit
 • umiartoqatinik allanik kaammattuisinnaaneq (siunnersuilluni ikiuilluni il.il.) piginnaaneqarfigilissavaa aamma
 • umiarsuarmi suliffiup avatangiisiinut suliaqartarnermut siuarsaasinnaaneq pillugit akisussaassuseqarnermik sulerusussuseqarnermillu takutitsisinnaalissaaq aamma §8-mik aalisarneq pillugu pikkorissartunut.

 

 

Ilaanissamut piumasaqaatit:

 

 • 8 naapetorlugu pikkorissarnermi pikkorissarnermut allagartartaassagaanni umiarsualivimmi isumannaallisaanermut ataatsimiititaliami imaluunniit aalisariutini isumannaallisaaqatigiinni ilaasortaareersimasariaqarpoq tamanna pillugu "Meddelelse fra Søfartsstyrelsen A"-mi nalunaarummi umiarsuarni suliffimmi avatangiisit pillugit teknikkimut maleruagassat naapertorlugit.

 

 • 16 naapertorlugu pikkorissarnermi pikkorissarnermut allagartartaarsinnaanermut piumasaqaataavoq suliffimmi isumannaallisaanermut aaqqissueqatigiinnut ilaasortatut qinigaasimaneq.

 

Pikkorissarneq nammineq akilikkatut ilaaffigineqarsinnaavoq.

 

Pikkorissarnermut taamaatitsinermi ullut minnerpaamik 20-t aallartinnissaq sioqqullugu allaffissornikkut akiligassap akilereerneratigut taamaaliortoqarsinnaavoq.

Ullut 20-init ikinnernik sioqqullugu pikkorissarnissamut taamaatitsinermi taamaatitsinermi akiliut aallaqqaammut pikkorissarnissamut akiliutip 100%-tiata nalinga akilerneqaqqaassaaq kiisalu allaffissornikkut akiliut.

Ilitsersuisussaq/ilinniartitsisussaq silap pissusia pissutigalugu kinguartoorsimassappat atuisumut/pikkorissartussamut aningaasatigut kinguneqassanngilaq.

Pikkorissartussamut akiutit qulaani taaneqareersut saniatigut Imarsiornermik Ilinniarfiup angalanermut nerisaqarnermut ineqarnermullu aningaasartuutigisimasai pikkorissarnermut nalunaarsimasup aningaasartuutigissavai.

Pikkorissarnissamik ilivitsumik pikkorissartup nammineq pisuussutaanik taamaatitsinermi allaffissornermut pilersaarusiornermut kiisalu angalanermut aningaasartuutit Imarsiornermik Ilinniarfiup akilersimasaanut aningaasartuutaasimasut pikkorissartup - tassa atuisup - akilissavai.

Taamaatitsinermi aningaasartuutit tamarmik sulisitsisumit Majoriamiit imaluunniit kommunimi suliffissarsiuussisarfimmiit - apeqqutaatillugu aningaasaliisimasoq tamannami nalunaarnermi nalunaarutiginnittoq takuneqarsinnaavoq - akileqquneqassapput.

 

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

§16 & §8 Arbejdsmiljø kursus for besætningsmedlemmer på passager- fiske- og handelsfartøjer samt med deltagelse på dag 4 også gældende for fiskeskibe og havnesikkerhedsudvalg.

 

Iht. erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 256 af 18/03/2015 om arbejdsmiljøkursus for medlemmer af havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe skal medlemmerne i disse grupper have et §8-kursus. Iht. bekendtgørelse nr. 795 af 22/06/2017 og nr. 846 af 56/06/2018 om arbejdsmiljøkursus for sikkerhedsgrupper på handelsskibe fremgår det at medlemmerne af sikkerhedsgruppen skal have gennemgået et § 16 arbejdsmiljøkursus.

 

Kursets varighed er for §16 kursister 3 dage. Prisen for §16 kurset er kr. 6.300- pr. deltager.

 

Kursets varighed er for §8 kursister 4 dage. Prisen for §8 kurset er kr. 8.400-

 

Formål:

Efter endt uddannelse er det målet at kursusdeltageren skal:

- have kendskab til de væsentligste arbejdsopgaver som sikkerhedsorganisationen har i henhold til "Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A"

- have kendskab til de væsentligste arbejdsopgaver som en sikkerhedsrepræsentant har i samspil med øvrige repræsentanter og

skibsledelsen herunder kendskab til personalegruppers rettigheder pligter og ansvar

- kunne varetage opgaveløsning i sikkerhedsorganisationen herunder rådgivning i forbindelse med løsning af arbejdsmiljømæssige

problemer med henblik på forebyggelse

- være i stand til at indhente information i love bestemmelser og materialer hos arbejdsmiljø-specialister (fx Søfartens Arbejdsmiljøråd og Fiskeriets arbejdsmiljøråd) og

i rederiers landorganisation

- have generelt kendskab til hvordan arbejdsmiljøet kan indgå i skibenes/rederiernes SMS ("Ship Management System") systemer

herunder procedurer for sikring af sikkerheden og sundheden om bord

- i praksis kunne anvende forskellige former for samarbejds- og kommunikationsteknikker således at kommunikationen effektiviseres og

risiko for misforståelser minimeres

- kunne gennemføre supervision af andre ombordværende og

- udvise ansvarlighed og engagement for at fremme arbejdsmiljøindsatsen om bord og for §8 kursister i fiskerierhvervet.

 

Forudsætninger for deltagelse:

 

For at opnå kursusbevis for §8 kursus skal deltageren være valgt som medlem af et havnesikkerhedsudvalg eller sikkerhedsgruppe i fiskeskibe i henhold til reglerne herom i bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe.

 

For deltagelse mhp. at opnå bevis for §16 kursus skal deltageren være valgt som medlem af sikkerhedsorganisationen

 

Kurset afholdes som egenbetalt kursus.

 

Afmelding af deltagere kan foretages mod betaling af et administrationsgebyr indtil 20 dage før kursusstart.

For afmelding af deltagere mindre end 20 dage før kursusstart afkræves et afmeldingsgebyr svarende til 100% af kursusgebyret samt et administrationsgebyr.

Aflysning grundet vejrets indflydelse på instruktørers rejse vil ikke give omkostninger i relation til tilbuddet for kunden.

Udover de ovenstående gebyrer dækker kunden ved afmelding de udgifter der måtte være afholdt af Imarsiornermik Ilinniarfik for rejse kost og logi.

Ved aflysning af et helt kursus på foranledning af kunden skal kunden betale de udgifter som administration planlægning samt afholdte rejseudgifter evt. har medført for Imarsiornermik Ilinniarfik.

Omkostninger i forbindelse med afmelding afkræves af arbejdsgiver Majoriaq eller arbejdsmarkedskontor afhængigt af hvem der fremgår som arbejdsgiver af tilmeldingen.

 


 

 

Importer til Google Kalender

Lokation

Issortarfimmut 5 3900 Nuuk Grønland

Kørselsvejledning

Could not find route!

 • Schedule
 • Guests
 • Attendance
 • Forecast
 • Kommentarer

Weather data is currently not available for this location

Weather Report

I dag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Wind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humidity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Forecast

Date

Weather

Temp

stec_replace_5days

Next 24 Hours

Powered by openweathermap.org

Scroll to Top