§16 Arbejdsmiljø kursus samt for havneudvalg og fiskeskibe §8 kursus

§16 Arbejdsmiljø kursus samt for havneudvalg og fiskeskibe §8 kursus 15 DecemberDec 2020 08:30 - 18 DecemberDec 2020 16:00Issortarfimmut 5 3900 Nuuk Grønland

Arbejdsmiljø kursus for besætningsmedlemmer på passager- fiske- og handelsfartøjer samt med deltagelse på dag 4 også gældende for fiskeskibe og havnesikkerhedsudvalg.

Iht. erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 256 af 18/03/2015 om arbejdsmiljøkursus for medlemmer af havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe skal medlemmerne i disse grupper have et §8-kursus. Iht. bekendtgørelse nr. 795 af 22/06/2017 og nr. 846 af 56/06/2018 om arbejdsmiljøkursus for sikkerhedsgrupper på handelsskibe fremgår det at medlemmerne af sikkerhedsgruppen skal have gennemgået et § 16 arbejdsmiljøkursus.

Kursets varighed er for §16 kursister 3 dage. Prisen for §16 kurset er kr. 6300- pr. deltager.

Kurstes varighed er for §8 kursister 4 dage. Prisen for §8 kurset er kr. 8400-

Formål:

Efter endt uddannelse er det målet at kursusdeltageren skal: - have kendskab til de væsentligste arbejdsopgaver som sikkerhedsorganisationen har i henhold til "Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A" - have kendskab til de væsentligste arbejdsopgaver som en sikkerhedsrepræsentant har i samspil med øvrige repræsentanter og skibsledelsen herunder kendskab til personalegruppers rettigheder pligter og ansvar - kunne varetage opgaveløsning i sikkerhedsorganisationen herunder rådgivning i forbindelse med løsning af arbejdsmiljømæssige problemer med henblik på forebyggelse - være i stand til at indhente information i love bestemmelser og materialer hos arbejdsmiljø-specialister (fx Søfartens Arbejdsmiljøråd og Fiskeriets arbejdsmiljøråd) og i rederiers landorganisation - have generelt kendskab til hvordan arbejdsmiljøet kan indgå i skibenes/rederiernes SMS ("Ship Management System") systemer herunder procedurer for sikring af sikkerheden og sundheden om bord - i praksis kunne anvende forskellige former for samarbejds- og kommunikationsteknikker således at kommunikationen effektiviseres og risiko for misforståelser minimeres - kunne gennemføre supervision af andre ombordværende og - udvise ansvarlighed og engagement for at fremme arbejdsmiljøindsatsen om bord og for §8 kursister i fiskerierhvervet.

Forudsætninger for deltagelse:

For at opnå kursusbevis for §8 kursus skal deltageren være valgt som medlem af et havnesikkerhedsudvalg eller sikkerhedsgruppe i fiskeskibe i henhold til reglerne herom i bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe.

For deltagelse mhp. at opnå bevis for §16 kursus skal deltageren være valgt som medlem af sikkerhedsorganisationen

Kurset afholdes som egenbetalt kursus.

  • Afmelding af deltagere kan foretages mod betaling af et administrationsgebyr indtil 20 dage før kursusstart.
  • For afmelding af deltagere mindre end 20 dage før kursusstart afkræves et afmeldingsgebyr svarende til 100% af kursusgebyret samt et administrationsgebyr.
  • Aflysning grundet vejrets indflydelse på instruktørers rejse vil ikke give omkostninger i relation til tilbuddet for kunden.
  • Udover de ovenstående gebyrer dækker kunden ved afmelding de udgifter der måtte være afholdt af Imarsiornermik Ilinniarfik for rejse kost og logi.
  • Ved aflysning af et helt kursus på foranledning af kunden skal kunden betale de udgifter som administration planlægning samt afholdte rejseudgifter evt. har medført for Imarsiornermik Ilinniarfik.

Omkostninger i forbindelse med afmelding afkræves af arbejdsgiver Majoriaq eller arbejdsmarkedskontor afhængigt af hvem der fremgår som arbejdsgiver af tilmeldingen.

Importer til Google Kalender

Lokation

Issortarfimmut 5 3900 Nuuk Grønland

Kørselsvejledning

Could not find route!

  • Schedule
  • Guests
  • Attendance
  • Forecast
  • Kommentarer

Weather data is currently not available for this location

Weather Report

I dag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Wind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humidity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Forecast

Date

Weather

Temp

stec_replace_5days

Next 24 Hours

Powered by openweathermap.org

Scroll to Top