Kystskipper

Starttidspunkt: 24.07.2024

Ansøgningsfrist: 15.05.2024

Uddannelsen foregår i Nuuk

Uddannelsesnummer: 380031

Ansøgningsblanket: Ansøgning om uddannelse Grønland

Uddannelsens indhold:

Kystskipperuddannelsen er teoretisk, og indeholder simulator sejlads. Der undervises bl.a. i navigation, vagttjeneste, meteorologi, motorlœre, søsikkerhed, brandbekœmpelse, skibsadministration, søret, sømandsskab, dansk og engelsk og behandling af farlig gods.

Kystskipper er ligestillet med Fiskeskipper af 3. grad dog med et ekstra modul indbygget, nemlig lastbehandling.

Arbejdsområde:

Styrmand eller skipper på handelsskibe op til 500 BT. Skipperens arbejde er at navigere og at føre skib. Han skal ligeledes lede losning og lastning af skibet. I det hele taget fungerer styrmanden/skipperen som arbejdsleder, også i forbindelse med vedligeholdelse og reparationer af luger, losse- og lastegrej, dœk og meget andet.

Varighed:

Uddannelsen til kystskipper tager 6 måneder

Adgangskrav:

Hvis du vil starte på uddannelsen til kystskipper vil der være følgende adgangskrav:

  1. Du skal have bestået folkeskolen afgangsprøve
  2. Har du gennemført grundkursus for skibsassistenter på en søfartsskole eller et skoleskib, kræver det enten 12 måneders sejltid som styrmandsaspirant eller 18 måneders sejltid som ubefaren skibsassistent
  3. Du kan også komme ind med 15 måneders sejltid som ubefaren skibsassistent. Så skal du til gengæld have gennemført afslutningskursus for skibsassistenter.
  4. Har du en faglig uddannelse (jern og metal, 3-4 år) og et 10 ugers maritimt kursus på en søfartsskole, er adgangskravet 12 måneders sejltid som skibsassistent.
  5. Har du en faglig uddannelse som skibsmekaniker, kan du starte direkte. Som minimum skal 12 måneders sejltid være en del af skibsmekanikeruddannelsen
  6. Desuden skal du have en gyldig sundhedsattest attest for søfarende (Blå Bog).

Økonomi:

Der kan søges om uddannelsesstøtte

Sponsorer

Scroll to Top