Trawlbas

Trawlbas-uddannelse

Uddannelsen er en dækuddannelse for fiskeriflåden. Eleven kan efter gennemført trawlbas-uddannelse varetage jobs som fisker eller dæksleder på et fiskefartøj. 

Ansøgningsfrist: Hele året   

Uddannelsesnummer: 253015

Ansøgningsblanket: Ansøgning om uddannelse Grønland

Uddannelsens indhold i skoleperiode:

 • §26 kursus, Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning og termisk sammenføjning
 • Faglig læsning og skrivning
 • Grundlæggende Regning
 • Grundlæggende Matematik
 • Jobrelateret fremmedsprog (Dansk og Engelsk)
 • Grundlæggende IT
 • Vedligeholdelse af fiskeredskaber
 • Materialevalg opbygning, simulering og test af trawl
 • Fremstilling af trawlmodel ud fra egne trawlkonstruktioner i IT
 • Fiskerilære

Arbejdsområde:

Arbejdsleder på dækket i tæt samarbejde med skibets øvrige officerer. Står for planlægning samt vedligehold af trawl.

Adgangskrav til uddannelsen:

For optagelse på uddannelsen, skal personen opfylde følgende betingelser:

 • Gennemført maritim grunduddannelse, f.eks. ved Imarsiornermik Ilinniarfik eller tilsvarende, eller
 • Have gennemført Erhvervsfiskeriets sikkerhedskursus
 • Have minimum 2 års dokumenterbar registreret effektiv sejltid.
 • Have gode forudsætninger i Matematik, IT, Dansk og Engelsk.
 • Skal have praktikaftale med rederi/skib.

Uddannelseslængde og finansiering:

Der er tale om en samlet uddannelseslængde på 9 måneder svarende til 30 uger. Uddannelsen sammensættes af 2 skoleperioder, 1 praktikperiode ved vodbinderi, 2 perioder ombord i fiskeskib.

 • 1. Skoleperiode 10 uger
 • 1. praktik periode ved vodbinderi 4 uger
 • 1. praktik periode (ombord i fiskeskib) 6 uger.
 • 2. praktik periode (ombord i fiskeskib) 6 uger.
 • 2. skoleperiode (afsluttende) 2 uger.

Uddannelsen afsluttes med 2 uger på Imarsiornermik Ilinniarfik, med afsluttende prøve og udstedelse af uddannelsesbevis.

Sponsorer

Scroll to Top