12pax angallatinut pikkorissaaneq – kursus for 12pax fartøjer

12pax angallatinut pikkorissaaneq - kursus for 12pax fartøjer 17 NovemberNov 2022 08:00 - 12 DecemberDec 2022 16:00Qaqortoq

(Dansk tekst længere nede)

Imaani Oqartussat nalunaarutaani nr. 956 angallatini mikinerit inunnik 12-nik ilaasoqarsinnaasuni imaluunniit angallak annertussutip uuttuutaata kisitsisaata 20-miit qaffasinneruppalluunniit imaluunniit angallatip annertussusaata uuttuutaata 20-vip ataallugu ingerlaniarnermili sunniutaa 100 KW qaangersimappagu taakkunani angallatini aqutsisuuniaraani ilinniarnikuusimasariaqarpoq.

Pikkorissarneq nunatta sineriaani pisinnaatitsilersinnaavoq angallateeqani 15 meter ataallugit takissusilinni imaluunniit angallatini 12-ni ilaasoqassinnaasut aqutsisuufigilersinnaallugit. Taakkunani angallatini aqutsisuuniassagaani umiartornikkut ukunani misillittagaqareersimassaaq angallatit mikinerusut 12-ni ilaasoqassinnaasuni angallak assingusoq imalunniit angallatit anginerusut.

Pikkorissarnissamut tigutinniaraani piumasaqaat: Pikkorissaarnerup aalartinnginnerani pikkorissarnissamut peqataaniartup umiartorsinnaanermut/angallatip qaavani kiffartuusisinaanermut nasittuusinnaanermullu nakorsamiit uppernarsarneqassimasumik akuersissummik nassataqassaaq. Inuusutissarsiornermut naalakkersuisoqarfimmiit nalunaarut nr. 233 af 05/03/2015-meersoq angallatit mikerusuni kalaallit aalisariutaanilu inunnik 12-nik ilaasoqassinnaasuni danskit imartaata iluani nunattalu sineriaani inuttalersuinermut aalajangersargaq malillugu.

Pikkorissareernerup kingorna uppernarsaaneqaruni minnerpaamik ullut 90-it angalasimaneq angallatini ukunani ilaatinneqartuni aamma uppernarsaatit allat. Nalunaarutimi nr. 956 af 26. september 2012 angallatit mikinerit inunnik 12-nik ilaasoqarsinnaasut taakunanngaluunniit anginerni. Pinngitsoorani Søfartsstyrelsimut qinnuteqassaaq angallassisinnaanermut akuersissummik (sønæringsbevis)

Pikkorissarnerup imaraa:

 • Tunngaviusmik imaani isumannaallisaaneq
 • LRC (Long Range Certificate). Angallatip radio-anut passussineq il.il.
 • Medicinkiste C
 • Atuargarsorluni ikuallattulerineq
 • Sumiisusersiorneq & imaani malittassat.
 • Umiarsuarmik teknikki
 • Motorilerineq
 • Avatangiisit aamma usit navianartut.

Pikkorissarneq ingerlanneqassaaq kalaallisut GMDSS LRC-mi atuartitaanertaaa aamma misilitsinnertaa tuluttut nalunaarutaasartut ingerlanneqatassapput.

Pikkorissarneq AMA-p malitassaai malillugit ingerlanneqassaaq.

AMA-mut pikkorissarnissamut nalunaaraani assigiingitsunik piumasaqaatitaqarpoq nalunaarneq atorunnaasinneqassappat ukuullutillu piumasaqaatit nalunaarneq atorunnaarsineqassappat.

 • Peqaataaniarunnaarluni aalajangeraani ullut 30-it sioqqullugu nalunaarsimagaani allaffissornikkut aningaasartuutit kisimi matussuserneqassaaq.
 • Pikkorissarnissap aalartinnissaanut ullut 10-vinit sivikinnerulersimappat peqataaniarunnaarlunilu aalajangeraani pikkorissarnissamut akiliutissaq tamaat akilerneqassaaq ilanngullugu allaffissornikkut aningaasartuutit.
 • Imarsiornermik Ilinniarfimmiit pisisussamut neqoroorut sunnerneqarnavianngilaq ilitsersuisup angalanera taamaatiinassagaluarpat sila tunngavigalu aningaasartuutit annertunerulissagaluarpata.
 • Taakku qulaani akiliutit taakkartorneqartut pisisumiit akilerneqassapput pikkorissartup peqataaniarunnaarnera nalunaarutigineqarpat aningaasartuutit Imarsiornermik Ilinniarfimmiit ukuusinnaapput angalaneq nerisaqarneq najugaqarnerlu.
 • Pikkorissaanissamik pisisoq aalajangeruniuk pikkorissaanissaq taammaatiinarneqassasoq Pikkorissarnissaagaluamut Imarsiornermik Ilinniarfimmiit aningaasartuutaasimasut pisisumiit akilerneqassapput soorlu makkuusut allaffissorneq pilersaarusiorneq angalanissamut aningaasartuutit il.il.

Aningaasartuutit peqataajunnaarniarnermut attuumasut sulisitsisumut pissarsiarineqassapput. Majoriaq imaluunniit suliffissarsiuisarfiup allaffianut akilissuai apeqqutaalluni kina sulisitsisutut allaqqanersoq.

 • Akia: 38.500 DKK
 • Peqataasinnaasut: Max 16
 • Oqaatit: Kalaallisut aamma tuluttut.

___________________________________________________________________________________________________________________________

Undervisning foregår på Grønlandsk

Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 956 om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer skal føreren af et fartøj et med dimensionstal 20 eller derover samt fartøjer med dimensionstal under 20 med fremdrivningseffekt over 100 KW være uddannet i at sejle den pågældende fartøjstype.

Kurset giver tilladelse til at være fører på fartøjer under 15 meter der sejler med op til 12 passagerer langs Grønlands kyster under forudsætning af sejladserfaring med mindre fartøjer som sejler med op til 12 passagerer tilsvarende fartøjer eller større fartøjer.

Krav for optagelse på kurset: Kursisten skal ved kursets start medbringe en lægeerklæring for søfarende og dokumentere sig egnet til skibstjeneste og skikket til udkig. Iht. Erhvervsministeriets bekendtgørelse 233 af 05/03/2015 om besætningsfastsættelsefor mindre erhvervsfartøjer og grønlandske fiskefartøjer som medtager op til 12 passagerer i indenrigsfart i Danmark og langs Grønlands kyster skal føreren være skikket til udkig og iht. Imarsionermik Ilinniarfiks krav til deltagelsen i de praktiske dele af kurset skal kursisten også findes egnet til skibstjeneste.

Efter kurset og når man kan dokumentere for mindst 90 dages sejltid samt øvrig dokumentation som kræves som er omfattet af bekendtgørelse nr. 956 af 26. september 2012 om mindre fartøjer der medtager op til 12 passagerer eller større fartøjer skal man søge et sønæringsbevis ved søfartsstyrelsen.

Kursets indhold:

 • Grundlæggende søsikkerhed
 • LRC (Long Range Certificate). Betjening af maritime radioanlæg m.v.
 • Medicinkiste C
 • Brandteori
 • Navigation & Søvejsregler
 • Skibsteknik
 • Motorlære
 • Havmiljø og farligt gods.

Kurset foregår på grønlandsk GMDSS LRC-undervisning og ved prøve anvendes engelske meldinger.

Kurset afholdes som et AMA kursus

 • Afmelding af deltagere kan foretages mod betaling af et administrationsgebyr indtil 30 dage før kursusstart.
 • For afmelding af deltagere mindre end 30 dage før kursusstart afkræves et afmeldingsgebyr svarende til 50% af kursusgebyret samt et administrationsgebyr.
 • For afmelding af deltagere mindre end 10 dage før kursusstart afkræves et afmeldingsgebyr svarende til 100% af kursusgebyret samt et administrationsgebyr.
 • Aflysning grundet vejrets indflydelse på instruktørers rejse vil ikke give omkostninger i relation til tilbuddet for kunden.
 • Udover de ovenstående gebyrer dækker kunden ved afmelding de udgifter der måtte være afholdt af Imarsiornermik Ilinniarfik for rejse kost og logi.
 • Ved aflysning af et helt kursus på foranledning af kunden skal kunden betale de udgifter som administration planlægning samt afholdte rejseudgifter evt. har medført for Imarsiornermik Ilinniarfik.

Omkostninger i forbindelse med afmelding afkræves af arbejdsgiver Majoriaq eller arbejdsmarkedskontor afhængigt af hvem der fremgår som arbejdsgiver af tilmeldingen.

 • Pris: 38.500 DKK
 • Deltagerantal: Max 16
 • Sprog: Grønlandsk og engelsk
Importer til Google Kalender

Lokation

Qaqortoq

Kørselsvejledning

Could not find route!

 • Schedule
 • Guests
 • Attendance
 • Forecast
 • Kommentarer

Weather data is currently not available for this location

Weather Report

I dag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Wind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humidity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Forecast

Date

Weather

Temp

stec_replace_5days

Next 24 Hours

Powered by openweathermap.org

Scroll to Top