§16 Arbejdsmiljø kursus samt for havneudvalg og fiskeskibe §8 kursus

§16 Arbejdsmiljø kursus samt for havneudvalg og fiskeskibe §8 kursus 13 OktoberOkt 2020 08:30 - 16 OktoberOkt 2020 15:00Issortarfimmut 5, 3900 Nuuk, Grønland

Arbejdsmiljø kursus for besætningsmedlemmer på passager-, fiske- og handelsfartøjer samt med deltagelse på dag 4 også gældende for fiskeskibe og havnesikkerhedsudvalg.

Iht. erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 256 af 18/03/2015 om arbejdsmiljøkursus for medlemmer af havnesikkerhedsudvalg og sikkerhedsgrupper i fiskeskibe skal medlemmerne i disse grupper have et §8-kursus. Iht. bekendtgørelse nr. 795 af 22/06/2017 og nr. 846 af 56/06/2018 om arbejdsmiljøkursus for sikkerhedsgrupper på handelsskibe fremgår det at medlemmerne af sikkerhedsgruppen skal have gennemgået et § 16 arbejdsmiljøkursus.

Kursets varighed er for §16 kursister 3 dage. Prisen for §16 kurset er kr. 6300,- pr. deltager.

Kurstes varighed er for §8 kursister 4 dage. Prisen for §8 kurset er kr. 8400,-

Formål:

Efter endt uddannelse er det målet, at kursusdeltageren skal: - have kendskab til de væsentligste arbejdsopgaver, som sikkerhedsorganisationen har i henhold til ”Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A”, - have kendskab til de væsentligste arbejdsopgaver, som en sikkerhedsrepræsentant har i samspil med øvrige repræsentanter og skibsledelsen, herunder kendskab til personalegruppers rettigheder, pligter og ansvar, - kunne varetage opgaveløsning i sikkerhedsorganisationen, herunder rådgivning i forbindelse med løsning af arbejdsmiljømæssige problemer med henblik på forebyggelse, - være i stand til at indhente information i love, bestemmelser og materialer hos arbejdsmiljø-specialister (fx Søfartens Arbejdsmiljøråd og Fiskeriets arbejdsmiljøråd) og i rederiers landorganisation, - have generelt kendskab til, hvordan arbejdsmiljøet kan indgå i skibenes/rederiernes SMS (”Ship Management System”) systemer herunder procedurer for sikring af sikkerheden og sundheden om bord, - i praksis kunne anvende forskellige former for samarbejds- og kommunikationsteknikker, således at kommunikationen effektiviseres, og risiko for misforståelser minimeres, - kunne gennemføre supervision af andre ombordværende, og - udvise ansvarlighed og engagement for at fremme arbejdsmiljøindsatsen om bord og for §8 kursister i fiskerierhvervet.

Forudsætninger for deltagelse:

For at opnå kursusbevis for §8 kursus skal deltageren være valgt som medlem af et havnesikkerhedsudvalg eller sikkerhedsgruppe i fiskeskibe i henhold til reglerne herom i bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe.

For deltagelse mhp. at opnå bevis for §16 kursus skal deltageren være valgt som medlem af sikkerhedsorganisationen,

Kurset afholdes som egenbetalt kursus.

 • Afmelding af deltagere kan foretages mod betaling af et administrationsgebyr indtil 20 dage før kursusstart.
 • For afmelding af deltagere mindre end 20 dage før kursusstart afkræves et afmeldingsgebyr svarende til 100% af kursusgebyret samt et administrationsgebyr.
 • Aflysning , grundet vejrets indflydelse på instruktørers rejse vil ikke give omkostninger i relation til tilbuddet for kunden.
 • Udover de ovenstående gebyrer dækker kunden ved afmelding de udgifter, der måtte være afholdt af Imarsiornermik Ilinniarfik for rejse, kost og logi.
 • Ved aflysning af et helt kursus på foranledning af kunden, skal kunden betale de udgifter, som administration, planlægning samt afholdte rejseudgifter evt. har medført for Imarsiornermik Ilinniarfik.

Omkostninger i forbindelse med afmelding afkræves af arbejdsgiver, Majoriaq eller arbejdsmarkedskontor afhængigt af, hvem der fremgår som arbejdsgiver af tilmeldingen.

Importer til Google Kalender

Lokation

Issortarfimmut 5. 3900 Nuuk, Issortarfimmut 5, 3900 Nuuk, Grønland

Kørselsvejledning

Could not find route!

 • Schedule
 • Guests
 • Attendance
 • Forecast
 • Kommentarer
 • Jens lars Tobiassen

  Jens lars Tobiassen

  1

Weather data is currently not available for this location

Weather Report

I dag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Wind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humidity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Forecast

Date

Weather

Temp

stec_replace_5days

Next 24 Hours

Powered by openweathermap.org

Scroll to Top