Erhvervsfiskeriets søsikkerhedskursus

Erhvervsfiskeriets søsikkerhedskursus 10 AugustAug 2020 08:30 - 28 AugustAug 2020 16:00Issortarfimmut 5, 3900 Nuuk, Grønland

 Lovpligtigt kursus for alle der vil arbejde ombord på et fiskefartøj uanset størrelse. 

Formål med kurset: 

Iht. Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 1145 af 29/9-2015 om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere, skal alle personer der ønsker at gøre tjeneste om bord på et fiskefartøj uanset størrelse, som minimum have gennemgået erhvervsfiskeriets sikkerhedskursus. 

Efter afsluttet Sikkerhedskursus har eleven: 

 • Fået en grundlæggende viden om arbejdssikkerheden om bord på et fiskefartøj, og er blevet bevidst om de sundhedsmæssige og sikkerhedsmæssige risici ved arbejdets udførelse 
 • Opnået færdigheder så vedkommende kan anvende normalt ombordværende søredningsudstyr 
 • Fået viden om godkendte søredningsmidler 
 • Opnået færdigheder så vedkommende kan efterse og vedligeholde søredningsudstyr 
 • Fået en orientering om de lovmæssige forhold vedrørende fiskerierhvervet. 

Forudsætninger for optagelse: 

Kursisten skal være i god fysisk form, og kunne opnå helbredsattest for søfarende 

Kursisten skal være fyldt mindst 18 år inden optagelse 

kurset er et PKU-kursus, hvilket blandt andet indebærer: 

 • at kurset primært henvender sig til ufaglærte medarbejdere på 25 år og derover. Der kan dispenseres for alderskravet, når det kan dokumenteres, at ansøgeren har en aftale om arbejde som fisker efter endt kursus, eller en handlingsplan fra kommunen, som sigter mod arbejdet som fisker. 
 • at faglærte medarbejdere kan deltage, såfremt der er plads på kurset, 
 • at arbejdsgiveren modtager lønrefusion for ufaglærte medarbejderes deltagelse, 
 • at der ikke ydes lønrefusion/kursusgodtgørelse for faglærte medarbejderes deltagelse, og 
 • at ansøgningsprocedurer for arbejdsgiver klart og tydeligt formuleres i annonceringen. 
 • at kommunerne kan agere arbejdsgivere for arbejdsledige borgere. 
 • at ufaglærte arbejdsledige deltager på lige vilkår som kursister i beskæftigelse. 

Yderligere oplysninger om PKU-kurser kan læses i de administrative forskrifter for PKU-kurser, som kan læses her. 

Efter tilmelding til erhvervsfiskeriet sikkerhedskursus vil følgende betingelser for afbestilling være gældende: 

1. Afmelding af deltagere kan foretages mod betaling af et administrationsgebyr indtil 10 dage før kursusstart. 

2. For afmelding af deltagere mindre end 10 dage før kursusstart afkræves et afmeldingsgebyr svarende til 15% af kursusomkostningen samt et administrationsgebyr. 

3. For afmelding af deltagere mindre end 5 dage før kursusstart afkræves et afmeldingsgebyr svarende til 20% af kursusomkostningen samt et administrationsgebyr. 

4. For afmelding af deltagere mindre end 48 timer før kursusstart afkræves et afmeldingsgebyr svarende til 30% af kursusomkostningen samt et administrationsgebyr. 

5. Aflysning ,grundet vejrets indflydelse på instruktørers rejse vil ikke give omkostninger i relation til tilbuddet for kunden. 

6. Udover de ovenstående gebyrer dækker kunden ved afmelding de udgifter, der måtte være afholdt af Imarsiornermik Ilinniarfik for rejse, kost og logi. 

7. Ved aflysning af et helt kursus på foranledning af kunden, skal kunden betale de udgifter, som administration, planlægning samt afholdte rejseudgifter evt. har medført for Imarsiornermik Ilinniarfik. 

8. Omkostninger i forbindelse med afmelding afkræves af arbejdsgiver, Majoriaq eller arbejdsmarkedskontor afhængigt af, hvem der fremgår som arbejdsgiver af tilmeldingen. 

9. I tilfælde af afmelding grundet kursistens egen dokumenterede sygdom eller dokumenteret alvorlig sygdom eller dødsfald i nærmeste familie kan der ske fradrag i afmeldingsgebyret. 

10. 1. februar 2020 udgør administrationsgebyr for Erhvervsfiskeriets Sikkerhedskursus kr. 1190,- og kursusomkostningen udgør kr. 32.000,- 

11. Møder kursister, som har tilstrækkelig erfaring til at tage Søsikkerhedskursus for befarne erhvervsfiskere, eller en uddannelse, som fritager kursisten for kravet om at tage kurset, afmeldes. Efter afmelding er evt. opholdsudgifter og hjemrejse Imarsiornermik Ilinniarfik uvedkommende. Endvidere faktureres iht. punkterne 4, 6 og 8 i disse betingelser. 

12. Kursister, som er optaget på kurset, og som ikke møder optagelseskravene, men er optaget på baggrund af mangelfulde eller urigtige oplysninger, oppebærer ikke kursusgodtgørelse og forplejning. Arbejdsgiver faktureres for eventuelle udgifter til kursusgodtgørelse og forplejning, som Imarsiornermik Ilinniarfik har lagt for. 

Importer til Google Kalender

Lokation

Issortarfimmut 5. 3900 Nuuk, Issortarfimmut 5, 3900 Nuuk, Grønland

Kørselsvejledning

Could not find route!

 • Schedule
 • Guests
 • Attendance
 • Forecast
 • Kommentarer
 • larsfrelundblad

  larsfrelundblad

  1
 • anly7875

  anly7875

  1
 • rydbjerggert

  rydbjerggert

  1
 • samsongrnvold

  samsongrnvold

  1
 • Hansklyberth

  Hansklyberth

  1
 • lemb

  lemb

  1
 • siegstad87peter

  siegstad87peter

  1
 • aputsiaqmath

  aputsiaqmath

  1
 • pianath69

  pianath69

  1
 • kulukw

  kulukw

  1
 • hansklyberth

  hansklyberth

  1

Weather data is currently not available for this location

Weather Report

I dag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Wind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humidity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Forecast

Date

Weather

Temp

stec_replace_5days

Next 24 Hours

Powered by openweathermap.org

Scroll to Top