Genopfriskning søsikkerhed grundlæggende søsikkerhed + kursus for erfarne erhvervsfiskere

Genopfriskning søsikkerhed grundlæggende søsikkerhed + kursus for erfarne erhvervsfiskere 08 DecemberDec 2022 08:30 - 09 DecemberDec 2022 16:00Issortarfimmut 5 3900 Nuuk Grønland

Nutarterineq imaani isumannaallisaaneq - Genopfriskning af Søsikkerhed

Nutarterineq imaani isumannaallisaaneq - Genopfriskning af Søsikkerhed 08. december 2022 08:30 - 16:00 Nuuk.

Nutarterineq imaani isumannaallisaaneq - inuttut aniguiniarluni periaaseq

Pikkorissarnerup sivisussusaa: ulloq ataaseq

Akia: kr. 2.50000 + administrationsgebyr kr. 85000

STCW-mut isumaqatigiissut tunngavigalugu nutarterisarnissaq piumasaqaatigineqarpoq umiartortorlu pisussaaffigaa piginnaaneq imaani sillimanissamut pikkorissarnernut peqataasassalluni ukiullu tallimanngortinnagu pikkorissarneq nutaaq ingerlanneqaqqittassalluni.

Una pikkorissarneq quleqquttat uku imarivaai annanniutit atisartakkat annanniut pullattagaq aamma annanniut pullattagaq eqqortumut umisisinnaanissaa.

Pikkorissaqataasussamit piginnaaneqareerfigisimasassat

Umiartortup una uppernarsaak atuuttoq pigissavaa STCW A-VI/1-1

Certifikaateq atuuttoq ukiut tallimat iluani atuuttilerneqassimassaaq.

Nakorsaamiit umiartortuusinnaanermut akuersissut (ukiuni marlunni pisoqaanerussanngilaq)

Maleruaqqusap tunngavia

STCW A-VI/1-1: Imaani isumannaallisaaneq

Genopfriskning af Søsikkerhed - Personlig overlevelsesteknik

Kursus varighed: 1 dag

Pris: kr. 2.50000 + administrationsgebyr kr. 85000

I forbindelse med opdateringen af STCW- konventionen er der krav om at søfarende vedligeholder delemner af deres søsikkerhedskurser minimum hvert 5. år.

Dette kursus indeholder emner som brug af redningsdragter redningsflåder og opretning af en omvendt redningsflåde.

Deltagerforudsætninger

Søfarende med gyldigt STCW A-VI/1-1

Gyldigheden på dette certifikat er 5 år fra udstedelsesdato.

Lægeattest for søfarende (maks. 2 år)

Regelsæt reference

STCW A-VI/1-1: Søsikkerhed


Tunngaviusumik imaani sillimaniarneq - Grundlæggende søsikkerhed.

Pinngitsoorani ulluni pingasuni imaani sillimaniarnermut pikkorissaaneq.

Tunngaviusumik imaani sillimaniarneq - Grundlæggende søsikkerhed. 06. december - 08. december 2022 08:30 - 16:00 Issortarfimmut 5 Nuuk Grønland.

Pinngitsoorani ulluni pingasuni imaani sillimaniarnermut pikkorissaaneq.

Niuffagiutinut inuttaalerniartunut imaluunniit niuffagiutini aalisariutiniluunniit inuttaareersunut sillimanissaanut pikkorissaaneq.

Una pikkorissaaneq aalisariutinut inuttanngorniartunut atorneqaqqusaangilaq aalisariutini inuttanngorniaraani pikkorissaaneq alla toqqaneqassaaq unaasoq: Aalisarneq inuusutissarsiutigalugu imaani- sulinermullu pikkorissaaneq taana pikkorissaaneq sapaatip akunnerini pingasuni sivisussuseqarpoq.

Aalisariutini inuttaareersut pikkorissaqataaniarunik minnerpaamik pikkorissarneqareersimassoq una: Aalisarnermi isumannaallisaanikkut pikkorissarnerup naammassineqarneranut pikkorissarnermut uppernarsaat (Kursusbevis for gennemførelse af fiskeriets sikkerhedskursus).

Uppernarsaak: Aalisarnermi isumannaallisaanikkut pikkorissarnerup naammassineqarneranut pikkorissarnermut uppernarsaat pigisimanngikkaani ukiunilu marluk sivikinnerpaamik aalisariutini inuttaasareersimalluni pikkorissaaneq una toqqaneqasinnaavoq: Aalisartoq - Aalisariutini inuttaareersunut imaani- sulinikkullu isumannaallisaanermik pikkorissaaneq. Taana pikkorissaaneq ulluni tallimani sivisussuseqarpoq.

Niuffagiutini atorfik: Una uppernarsaat kisimi ilinniarsimanermut/pikkorissarsimanermut pigigaani niuffagiutinilu atorfinilluni taava atorfik angallatip isumannaallisaarneranut attuumassuteqassanngilaq!

Niuffagiutini aalisariutinilu inuttaareersut ukiunilu tallimani sillimaniarnermut uppernarsaataat piseqaarneruppata pikkorissaanermut uunga peqaataasapput. Sillimaniarnermut uppernarsaat ukiut tallimat kingulliit iluanni tiguneqassimmappat innersuusutigissavarput pikkorissaanissamut allamut toqqaasoqassasoq uunga: Eqqaaseqqiilluni sillimaniarnermut pikkorissaaneq (genopfriskningssøsikkerhedskursus) taana pikkorissaaneq sivisussuseqarpoq ulloq ataaseq.

Pikkorissaanerup uku imarivaai:

· Imaaniit aniguineq (STCW A-VI/1-1)

· Tunngaviusumik ikiueqqaaneq (STCW A-VI/1-3)

· Inummut isumannaallisaatit inooqatigiinnullu akisussaasuseqarneq (STCW A-VI/1-4)

Pikkorissartussamut piumasaqaatit:

· Peqataanissamut nalunaarfigitinnermi nalaani 18-inik ukioqalereersimassaaq.

· Nakorsamiit umiartortuusinaanermut akuersissut peqqinnermut allagartaq atuuttuusoq.

· Corona-mut akiuusuterneqareersimalluni uppernarsaak imaluunniit coronareersimanermut uppernarsaak.

· Inuttaareersunut piumasaqaatit:

1. Sillimaneriarnermut uppernarsaat (Bevis for grundlæggende uddannelse i søsikkerhed).

2. Angalasimanermut uppernarsaat (Fartidserklæringer imaluunniit søfartsbogi)

Pikkorissarneq nammineerluni akiliutigineqartussaavoq peqataasussat nammineerlutik isumagisariaqassavaat makkuusinnaasut pikkorissariarfissamut angalanissaq najugaqarfissarlu

Pikkorissarnermut ilaanissamut nalunaareernerup kingorna ilaasinnaajunnaarnermi piumasaqaatit makku malinneqassapput:

· Ilaasinnaajunnaarnermut nalunaarneq minnerpaamik ullut 20-it sioqqullugit pippat allaffissornermut akiliut akileqqaarlugu pisinnaavoq.

· Ilaasinnaajunnaarnermut nalunaarneq pikkorissarnerup aallartinnissaa ullut 20-it ataallugit pisimappat ilaasinnaajunnaarnermut akiliut akilerneqassaaq taannalu pikkorissarnermi aningaasartuutit 100%-tianik angissuseqarpoq kiisalu allaffissornikkut akiliut.

· Sila pissutigalugu ilitsersuisussap angalanera sunnerneqarsimappat taamaatitsinermillu kinguneqarpat pikkorissartumut saniatigut aningaasartuutaassanngilaq.

· Akiliutit qulaani taaneqareersut saniatigut pikkorissaqataasussaagaluup angalanermut nerisaqarnermut ineqarnermullu Imarsiornermik Ilinniarfimmit aningaasartuutaasimasut akilissavai.

· Pikkorissaqataasussap pisussutaanik pikkorissarneq tamarmi taamaatinneqarsimappat allaffissornermut pilersaarusiornermut aningaasartuutit kiisalu angalanissanut Imarsiornermik Ilinniarfimmit aningaasartuutaasimasut pikkorissarnermut peqaasussaagaluup akilissavai.

Sulisitsisup Majoriap imaluunniit suliffissarsiuussisarfiup tassa apeqqutaatillugu kina sulisitsisutut nalunaarsimanersoq taamaatitsinermi aningaasartuutit tamaasa akilissavai.

Akia: kr. 7.50000 + administrationsgebyr kr. 85000

_______________________________________________________________

Obligatorisk 3 dages grundlæggende søsikkerhed

Kurset henviser til kommende besætningsmedlemmer til handelsskibe eller de personer som allerede har en hyre fra handelsskibe eller fra fiskeskibe.

Kurset er ikke beregnet til kommende erhvervsfiskere/besætning vi henviser kommende besætningsmedlemmer: Erhvervsfiskeriets sø-og arbejdssikkerhedskursus kurset har en varighed på 3 uger.

De personer som har en hyre fra fiskefartøjer og vil gerne deltage skal minimum dokumentere et kursusbevis der hedder: Kursusbevis for gennemførelse af fiskeriets sikkerhedskursus.

Personer fra fiskeriet men har to års minimum dokumenterer sejltid som fisker og tidligere har ikke udstedet et bevis for Kursusbevis for gennemførelse af fiskeriets sikkerhedskursus henviser vi dem til kurset der hedder: Sø- og arbejdssikkerhed for erfarne erhvervsfiskere kurset har en varighed på fem dage.

Kurset indeholder følgende:

· Overlevelse til søs (STCW A-VI/1-1)

· Grundlæggende førstehjælp (STCW A-VI/1-3)

· Personlig sikkerhed og socialt ansvar (STCW A-VI/1-4)

Forudsætninger for optagelse:

· Kursisten skal være fyldt mindst 18 år inden optagelse

· Du skal have en gyldig sundhedsattest attest for søfarende og fiskere (Blå Bog) hvor du er fundet egnet til skibstjeneste.

· Gyldig Corona-pas eller en raskmelding.

· Derudover kravene til besætningsmedlemmer:

1. Bevis for grundlæggende uddannelse i søsikkerhed.

2. Fartidserklæringer eller søfartsbog

Kurset afholdes som et egenbetalt kursus og deltagere skal selv sørge for evt. rejse til kursusstedet samt ophold.

Efter tilmelding er følgende betingelser for afbestilling gældende:

· Afmelding af deltagere kan foretages mod betaling af et administrationsgebyr indtil 20 dage før kursusstart.

· For afmelding af deltagere mindre end 20 dage før kursusstart afkræves et afmeldingsgebyr svarende til 100% af kursusgebyret samt et administrationsgebyr.

· Aflysning grundet vejrets indflydelse på instruktørers rejse vil ikke give omkostninger i relation til tilbuddet for kunden.

· Udover de ovenstående gebyrer dækker kunden ved afmelding de udgifter der måtte være afholdt af Imarsiornermik Ilinniarfik for rejse kost og logi.

· Ved aflysning af et helt kursus på foranledning af kunden skal kunden betale de udgifter som administration planlægning samt afholdte rejseudgifter evt. har medført for Imarsiornermik Ilinniarfik.

Omkostninger i forbindelse med afmelding afkræves af arbejdsgiver Majoriaq eller arbejdsmarkedskontor afhængigt af hvem der fremgår som arbejdsgiver af tilmeldingen.

Pris kr. 7.50000 + adminitrationsgebyr kr. 85000


Aalisartumut misilittagaqalluareersimasumut pikkorissaaneq - Kursus for erfarne erhvervsfiskere

Aalisartumut misilittagaqalluareersimasumut pikkorissaaneq - Kursus for erfarne erhvervsfiskere

05. december - 09. december 2022 08:30 16:00 Issortarfimmut 5 Nuuk Grønland

(Dansk tekst længere nede)

Aalisartoq - Aalisariutini inuttaareersunut imaani- sulinikkullu isumannaallisaanermik pikkorissaaneq

Pinngitsuugassaangitsoq pikkorissarneq una pikkorissaaneq aalisariutini inuttaareersunut sammitinneqarpoq pikkorissarnissamut peqataaniaraani marluk tunngavissaapput. Imaani inuusutissarsiutigalugu isumannaallisaanermut sapaatip akunnerini pingauni pikkorissarsimanermut peqataanikuusimannginissaq aamma ukiut tallimat kingulliit iluanni ukiuni marlunni sivikinnerpaamik angalasimanissaq. Pikkorissareernerup kingorna aalisariutini aalisartuttut sulilertoqassinnaangussaaq saniatigullu suliarineqassinnaangussapput nasittuuneq imaluunniit ipitserummik/aquummik tigumminnissinnaaneq.

Ilinniarnissamut piumasaqaatinut malittassat ukunaniit tiguneqarput danskit inuusutissarsiornermut naalakkersuisoqarfianiit nalunaarut (Erhvervsministeriets bekendtgørelse) nr. 1145 af 29/9-2015-meersoq imarsiortunut aalisartunullu piginnaaneqarnissaamut piumasaqaatit aamma ilinniartitaanermut imaani inuussutissarsiuteqarnermut aalisariutinilu umiartortuusup pigaartuunissaanut (STCW-F-mi konventionen) reglement III/1 (Training and Certification of Fishing Vessel Personnel) nunanit tamalaanit akuersaakkat malittassat. Imarisaa: Imaani- suliffimmilu isumannaallisaaneq ikiueqqaarneq pigaartuunerlu. Pikkorissarnissamut isissutissat: Peqataasussap uppernarsartussaavaa ukiut kingulliit tallimat iluani aalisariutini aalisartuttut ukiuni marluk minnerpaamik atorfeqartitaaneq imaluunniit ukiut kingulliit tallimat iluani ukiuni marlunni piniartutut inuuniuteqassimaneq peqqissutsimullu uppernarsaak atuuttoq takutsitussaallugu.

Pikkorissarneq AMA-tut ingerlanneqassaaq.

Tigutinnissamut piumasaqaat:

Pikkorissartussaq timikkut peqqissuusaaq aamma tigusinnaasavaa umiartorsinnaanissamut peqqissutsimut uppernarsaak. (Blå bog)

Pikkorissartussaq 18-nileereersimassaaq.

Ukiut tallimat kingulliit iluani ukiuni marlunni angalasimanermut uppernarsaak/tit imaluunniit umiatsiaarasorluni aalisartuttut/piniartutut misilittagaqarnermut uppernasaak/tit.

Pikkorissarneq AMA-p malitassaai malillugit ingerlanneqassaaq.

AMA-mut pikkorissarnissamut nalunaaraani assigiingitsunik piumasaqaatitaqarpoq nalunaarneq atorunnaasinneqassappat ukuullutillu piumasaqaatit nalunaarneq atorunnaarsineqassappat.

· Peqaataaniarunnaarluni aalajangeraani ullut 20-it sioqqullugu nalunaarsimagaani allaffissornikkut aningaasartuutit kisimi matussuserneqassaaq.

· Pikkorissarnissap aalartinnissaanut ullut 20-vinit sivikinnerulersimappat peqataaniarunnaarlunilu aalajangeraani pikkorissarnissamut akiliutissaq tamaat akilerneqassaaq ilanngullugu allaffissornikkut aningaasartuutit.

· Imarsiornermik Ilinniarfimmiit pisisussamut neqoroorut sunnerneqarnavianngilaq ilitsersuisup angalanera taamaatiinassagaluarpat sila tunngavigalu aningaasartuutit annertunerulissagaluarpata.

· Taakku qulaani akiliutit taakkartorneqartut pisisumiit akilerneqassapput pikkorissartup peqataaniarunnaarnera nalunaarutigineqarpat aningaasartuutit Imarsiornermik Ilinniarfimmiit ukuusinnaapput angalaneq nerisaqarneq najugaqarnerlu.

· Pikkorissaanissamik pisisoq aalajangeruniuk pikkorissaanissaq taammaatiinarneqassasoq Pikkorissarnissaagaluamut Imarsiornermik Ilinniarfimmiit aningaasartuutaasimasut pisisumiit akilerneqassapput soorlu makkuusut allaffissorneq pilersaarusiorneq angalanissamut aningaasartuutit il.il.

Aningaasartuutit peqataajunnaarniarnermut attuumasut sulisitsisumut pissarsiarineqassapput. Majoriaq imaluunniit suliffissarsiuisarfiup allaffianut akilissuai apeqqutaalluni kina sulisitsisutut allaqqanersoq.

Akia: kr. 11.50000 + administrationsgebyr kr. 85000

________________________________________________________________________________

Sø- og arbejdssikkerhed for erfarne erhvervsfiskere

Kurset er obligatorisk for befarne fiskere med mere end 2 års sejltid inden for de seneste 5 år som fiskere som ikke har taget erhvervsfiskeriets 3-ugers sikkerhedskursus. Efter kursus må deltageren gøre tjeneste som fisker. Derudover kan deltageren udføre udkigs- og rortjeneste. Uddannelsen opfylder bestemmelserne i Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 1145 af 29/9-2015 om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og kravene i den internationale konvention om uddannelse om sønæring og om vagthold for søfarende i fiskeskibe (STCW-F konventionen) reglement III/1 (Training and Certification of Fishing Vessel Personnel). Indhold: Sø- og arbejdssikkerhed førstehjælp samt vagttjeneste. Forudsætninger: Deltageren skal dokumentere mindst to års sejltid som fisker inden for de seneste 5 år eller 2 års erfaring som erhvervsfanger indenfor de seneste 5 år samt have gyldigt sundhedsbevis

Kurset afholdes som et AMA-kursus

Krav for optagelse:

Kursisten skal være i god fysisk form og kunne opnå helbredsattest for søfarende (Blå bog)

Kursisten skal være fyldt mindst 18 år inden optagelse

Kursisten skal dokumentere 2 års sejltid som fisker eller erfaring som jollefisker/fanger inden for de seneste 5 år.

Kurset afholdes som et AMA kursus.

Efter tilmelding til AMA-kurser vil følgende betingelser for afbestilling være gældende:

· Afmelding af deltagere kan foretages mod betaling af et administrationsgebyr indtil 20 dage før kursusstart.

· For afmelding af deltagere mindre end 20 dage før kursusstart afkræves et afmeldingsgebyr svarende til 100% af kursusgebyret samt et administrationsgebyr.

· Aflysning grundet vejrets indflydelse på instruktørers rejse vil ikke give omkostninger i relation til tilbuddet for kunden.

· Udover de ovenstående gebyrer dækker kunden ved afmelding de udgifter der måtte være afholdt af Imarsiornermik Ilinniarfik for rejse kost og logi.

· Ved aflysning af et helt kursus på foranledning af kunden skal kunden betale de udgifter som administration planlægning samt afholdte rejseudgifter evt. har medført for Imarsiornermik Ilinniarfik.

Omkostninger i forbindelse med afmelding afkræves af arbejdsgiver Majoriaq eller arbejdsmarkedskontor afhængigt af hvem der fremgår som arbejdsgiver af tilmeldingen.

Pris kr. 11.500 + adminitrationsgebyr kr. 85000

Importer til Google Kalender

Lokation

Issortarfimmut 5 3900 Nuuk Grønland

Kørselsvejledning

Could not find route!

  • Schedule
  • Guests
  • Attendance
  • Forecast
  • Kommentarer

Weather data is currently not available for this location

Weather Report

I dag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Wind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humidity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Forecast

Date

Weather

Temp

stec_replace_5days

Next 24 Hours

Powered by openweathermap.org

Scroll to Top