Inuusutissarsiutigalugu aalisartumut piniartumullu imaani- sulinermullu pikkorissaaneq- Kursus til erhvervsfisker og til fanger sø-/arbejdssikkerhedskursus

Inuusutissarsiutigalugu aalisartumut piniartumullu imaani- sulinermullu pikkorissaaneq- Kursus til erhvervsfisker og til fanger sø-/arbejdssikkerhedskursus 05 SeptemberSep 2022 08:30 - 16 SeptemberSep 2022 16:003951 Qasigiannguit

(Dansk tekst længere nede)

Inuusutissarsiutigalugu aalisartumut piniartumullu imaani- sulinermullu pikkorissaaneq- Kursus til erhvervsfisker og til fanger sø-/arbejdssikkerhedskursus

Aalisarneq piniarnerlu inuusutissarsiutigalugu imaani- /sulinermullu pikkorissaaneq

Pinngitsuugassaangitsoq pikkorissarneq una pikkorissaaneq aalisariutini inuttaareersunut sammitinneqarpoq pikkorissarnissamut peqataaniaraani marluk tunngavissaapput. Imaani inuussutissarsiutigalugu isumannaallisaanermut sapaatip akunnerini pingasuni pikkorissarsimanermut peqataanikuusimannginnissaq aamma ukiut tallimat kingulliit iluanni ukiuni marlunni sivikinnerpaamik angalasimanissaq. Pikkorissareernerup kingorna aalisariutini aalisartutut sulilertoqassinnaanngussaaq saniatigullu suliarineqarsinnaangussapput nasittuuneq imaluunniit ipiterummik/aquummik tigumminnissinnaaneq.

Ilinniarnissamut piumasaqaatinut malittassat ukunaniit tiguneqarput danskit inuusutissarsiornermut naalakkersuisoqarfianiit nalunaarut (Erhvervsministeriets bekendtgørelse) nr. 1145 af 29/9-2015-meersoq imarsiortunut aalisartunullu piginnaaneqarnissamut piumasaqaatit aamma ilinniartitaanermut imaani inuussutissarsiuteqarnermut aalisariutinilu umiartortuusup pigaartuunissaanut (STCW-F-mi konventionen) reglement III/1 (Training and Certification of Fishing Vessel Personnel) nunanit tamalaanit akuersaakkat malitassat.

VHF-SRC-certifikat atorneqakkajuppoq angallatini nuannaariutaasuni aamma piumasaqaataavoq imaani radio-rsornikkut atuinialernermi VHF-SRC-certifikaateqarnissaq.

Medicinkiste C certifikat ikiueqqaanermut pikkorissarneruvoq angallatinilu nakorsaasersuvinikkut ikiortaasarluni.

Imarisaa:Imaani- /suliffimmilu isumannaallisaaneq ikiueqqaarneq VHF-SRC radio pigaartuunerlu.

Pikkorissarnissamut isissutissat:

Pikkorissaqataasoq timikkut tarnikkullu peqqissuussaaq imarsiortunullu peqqissutsimut uppernarsaat angusinnaallugu.

Pikkorissaqataasoq peqataanissamut nalunaarfigitinnermi nalaani 18-inik ukioqalereersimassaaq.

Pikkorissarneq PKU-kursus-iuvoq (ilinniarsimanngitsunut piukkunnarsarfiulluni) taamaattumik soorlu makku atugassarititaapput:

Pikkorissarneq inunnut 25-ileereersimasunut atuarsimanngitsunuunerusoq neqeroorutaavoq. Isumaqatigiissummik immikkut ittumik ilaanissamut isumaqasiortoqarsinnaavoq qinnuteqartup uppernarsisinnaappagu pikkorissartoqareernerup kingorna aalisariummi suliffissaqalluni imaluunniit kommunimit iliuusissamut pilersaaruteqarsimappat qinnuteqartup siunniukkaa siunissami aalisartunngornissani.

Pikkorissarnermi inissaqarpat ilinniarsimasoq ilaasinnaatitaavoq

Sulisitsisoq suleqataasumut ilinniarsimanngitsumut ilaasumut akissarsianik iluarsiiffigitissaaq

Suleqataasumut ilinniarsimasumut ilaasumut akissarsiatigut iluarsiissuteqartoqassanngilaq

Sulisitsisumut qinnuteqaatini periutsit nittarsaanerni ersareqqissaamik allanneqarsimassapput.

Kommunit innuttanut suliffissarsiortunut sulisitsisutut nalunaarsimasinnaapput.

Suliffissarsiortut ilinniarsimanngitsut pikkorissartut suliffilittulli pineqassapput (assigiisinneqassapput)

Pikkorissarnerit PKU-ut pillugit annerusumik paasissutissat pikkorissarnernut PKU-nut allaffissornermi malttarisassani maani atuarneqarsinnaasuni atuarneqarsinnaapput.

Aalisartuttut inuuniuteqarluni imaani- sulinikkullu isumannaallisaanermi pikkorissarnermut ilaanissamut nalunaareernerup kingorna ilaasinnaajunnaarnermi piumasaqaatit makku malinneqassapput:

 1. Ilaasinnaajunnaarnermut nalunaarneq minnerpaamik ullut qulit sioqqullugit pippat allaffissornermut akiliut akileqqaarlugu pisinnaavoq.
 2. Ilaasinnaajunnaarnermut nalunaarneq pikkorissarnerup aallartinnissaa ullut qulit ataallugit pisimappat ilaasinnaajunnaarnermut akiliut akilerneqassaaq taannalu pikkorissarnermi aningaasartuutit 15%-tianik angissuseqarpoq kiisalu allaffissornikkut akiliut.
 3. Ilaasinnaajunnaarnermut nalunaarneq pikkorissarnerup aallartinnissaa ullut tallimat ataallugit pisimappat ilaasinnaajunnaarnermut akiliut akilerneqassaaq taannalu pikkorissarnermi aningaasartuutit 20%-tianik angissuseqarpoq kiisalu allaffissornikkut akiliut.
 4. Ilaasinnaajunnaarnermut nalunaarneq pikkorissarnerup aallartinnissaa 48 tiimit ataallugit pisimappat ilaasinnaajunnaarnermut akiliut akilerneqassaaq taannalu pikkorissarnermi aningaasartuutit 30%-tianik angissuseqarpoq kiisalu allaffissornikkut akiliut.
 5. Sila pissutigalugu ilitsersuisussap angalanera sunnerneqarsimappat taamaatitsinermillu kinguneqarpat pikkorissartumut saniatigut aningaasartuutaassanngilaq.
 6. Akiliutit qulaani taaneqareersut saniatigut pikkorissaqataasussaagaluup angalanermut nerisaqarnermut ineqarnermullu Imarsiornermik Ilinniarfimmit aningaasartuutaasimasut akilissavai.
 7. Pikkorissaqataasussap pisussutaanik pikkorissarneq tamarmi taamaatinneqarsimappat allaffissornermut pilersaarusiornermut aningaasartuutit kiisalu angalanissanut Imarsiornermik Ilinniarfimmit aningaasartuutaasimasut pikkorissarnermut peqaasussaagaluup akilissavai.
 8. Sulisitsisup Majoriap imaluunniit suliffissarsiuussisarfiup tassa apeqqutaatillugu kina sulisitsisutut nalunaarsimanersoq taamaatitsinermi aningaasartuutit tamaasa akilissavai.
 9. Pikkorissartussaagaluaq nappaat pissutigalugu nappaat uppernarsaatilik imaluunniit qanigisani toqusoq pissutigalugu pikkorissarnermut taamaatitsisoqarpat taamaatitsinermut akiliut millisinneqarsinnaavoq.
 10. februar 2020-imi pikkorissarneq pineqartumut akiliut 119000 kr.-uuniuvoq pikkorissarnermullu aningaasartuutit 32.00000 kr.-uuniullutik.
 11. Pikkorissaqataasoq pikkorissarnermut ataatillugu ilisimasaqareersimappat imalluunniit ilinniaqareersimappat pineqartoq pikkorissarnermiit peersinneqassaaq pikkorissarnermullu aningaasartuutit angalanermullu aningaasartuutit Imarsiornermik Ilinniarfiup susassarinngilai. Taakku saniatigut immikkoortuni 4 6 aamma 8-miittut piumasaqaatit tunngavigalugit akileeqqussummik nassitsisoqassaaq.
 12. Pikkorissartoq pikkorissarnissamut piumasaqaatinik naammassinikuunngitsoq imaluunniit kukkusumik ilaatinneqarsimasoq pikkkorissarnermut aningaasartuutinut akiliissanngilaq. Taakku tassa Imarsiornermi Ilinniarfiup akiligai assersuutigalugu nerisanut sulisitsisutut nalunaarsimasumut akiligassanngorlugit noqqaassutigineqassapput.

_________________________________________________________________________________________________________

Erhvervsfisker og fanger sø-arbejdssikkerhedskursus

Kurset er obligatorisk for befarne fiskere med mere end 2 års sejltid inden for de seneste 5 år som fiskere som ikke har taget erhvervsfiskeriets 3-ugers sikkerhedskursus. Efter kursus må deltageren gøre tjeneste som fisker. Derudover kan deltageren udføre udkigs- og rortjeneste. Uddannelsen opfylder bestemmelserne i Erhvervsministeriets bekendtgørelse nr. 1145 af 29/9-2015 om kvalifikationskrav til søfarende og fiskere og kravene i den internationale konvention om uddannelse om sønæring og om vagthold for søfarende i fiskeskibe (STCW-F konventionen) reglement III/1 (Training and Certification of Fishing Vessel Personnel).

Et SRC-certifikat anvendes primært ved fritidssejlads og er påkrævet for anvendelse af maritimt radioudstyr.

Medicinkiste C er et kursus til førstehjælp og medicinassistance.

Indhold: Sø- og arbejdssikkerhed førstehjælp VHF-radio samt vagttjeneste.

Forudsætninger for optagelse:

Kursisten skal være i god fysisk form og kunne opnå helbredsattest for søfarende

Kursisten skal være fyldt mindst 18 år inden optagelse

kurset er et PKU-kursus hvilket blandt andet indebærer:

at kurset primært henvender sig til ufaglærte medarbejdere på 25 år og derover. Der kan dispenseres for alderskravet når det kan dokumenteres at ansøgeren har en aftale om arbejde som fisker efter endt kursus eller en handlingsplan fra kommunen som sigter mod arbejdet som fisker.

at faglærte medarbejdere kan deltage såfremt der er plads på kurset

at arbejdsgiveren modtager lønrefusion for ufaglærte medarbejderes deltagelse

at der ikke ydes lønrefusion/kursusgodtgørelse for faglærte medarbejderes deltagelse og

at ansøgningsprocedurer for arbejdsgiver klart og tydeligt formuleres i annonceringen.

at kommunerne kan agere arbejdsgivere for arbejdsledige borgere.

at ufaglærte arbejdsledige deltager på lige vilkår som kursister i beskæftigelse.

Yderligere oplysninger om PKU-kurser kan læses i de administrative forskrifter for PKU-kurser som kan læses her.

Efter tilmelding til erhvervsfiskeriet sikkerhedskursus vil følgende betingelser for afbestilling være gældende:

 1. Afmelding af deltagere kan foretages mod betaling af et administrationsgebyr indtil 10 dage før kursusstart.
 2. For afmelding af deltagere mindre end 10 dage før kursusstart afkræves et afmeldingsgebyr svarende til 15% af kursusomkostningen samt et administrationsgebyr.
 3. For afmelding af deltagere mindre end 5 dage før kursusstart afkræves et afmeldingsgebyr svarende til 20% af kursusomkostningen samt et administrationsgebyr.
 4. For afmelding af deltagere mindre end 48 timer før kursusstart afkræves et afmeldingsgebyr svarende til 30% af kursusomkostningen samt et administrationsgebyr.
 5. Aflysning grundet vejrets indflydelse på instruktørers rejse vil ikke give omkostninger i relation til tilbuddet for kunden.
 6. Udover de ovenstående gebyrer dækker kunden ved afmelding de udgifter der måtte være afholdt af Imarsiornermik Ilinniarfik for rejse kost og logi.
 7. Ved aflysning af et helt kursus på foranledning af kunden skal kunden betale de udgifter som administration planlægning samt afholdte rejseudgifter evt. har medført for Imarsiornermik Ilinniarfik.
 8. Omkostninger i forbindelse med afmelding afkræves af arbejdsgiver Majoriaq eller arbejdsmarkedskontor afhængigt af hvem der fremgår som arbejdsgiver af tilmeldingen.
 9. I tilfælde af afmelding grundet kursistens egen dokumenterede sygdom eller dokumenteret alvorlig sygdom eller dødsfald i nærmeste familie kan der ske fradrag i afmeldingsgebyret.
 10. 1. februar 2020 udgør administrationsgebyr for Erhvervsfiskeriets Sikkerhedskursus kr. 1190- og kursusomkostningen udgør kr. 32.000-
 11. Møder kursister som har tilstrækkelig erfaring til at tage Søsikkerhedskursus for befarne erhvervsfiskere eller en uddannelse som fritager kursisten for kravet om at tage kurset afmeldes. Efter afmelding er evt. opholdsudgifter og hjemrejse Imarsiornermik Ilinniarfik uvedkommende. Endvidere faktureres iht. punkterne 4 6 og 8 i disse betingelser.
 12. Kursister som er optaget på kurset og som ikke møder optagelseskravene men er optaget på baggrund af mangelfulde eller urigtige oplysninger oppebærer ikke kursusgodtgørelse og forplejning. Arbejdsgiver faktureres for eventuelle udgifter til kursusgodtgørelse og forplejning som Imarsiornermik Ilinniarfik har lagt for.

 

Importer til Google Kalender

Lokation

Qasigiannguit, 3951 Qasigiannguit

Kørselsvejledning

Could not find route!

 • Schedule
 • Guests
 • Attendance
 • Forecast
 • Kommentarer

Weather data is currently not available for this location

Weather Report

I dag stec_replace_today_date

stec_replace_today_icon_div

stec_replace_current_summary_text

stec_replace_current_temp °stec_replace_current_temp_units

Wind stec_replace_current_wind stec_replace_current_wind_units stec_replace_current_wind_direction

Humidity stec_replace_current_humidity %

Feels like stec_replace_current_feels_like °stec_replace_current_temp_units

Forecast

Date

Weather

Temp

stec_replace_5days

Next 24 Hours

Powered by openweathermap.org

Scroll to Top