Erhvervsfiskeriets grunduddannelse med fangst som bibeskæftigelse

Erhvervsfiskeriets grunduddannelses med fangst som bibeskæftigelse:

Uddannelsen er en basisuddannelse for fiskeriflåden. Eleven kan efter gennemført grunduddannelse varetage jobs som fisker på et fiskefartøj

Som erhvervsfisker bliver du en del af det moderne fiskeri. På Erhvervsfiskeruddannelsen bliver du klædt på til at klare de udfordringer, du møder i fiskeriet.

Sidste ansøgningsfrist: Året rundt 

Uddannelsesnummer: 253011

Ansøgningsblanket: Ansøgning om uddannelser i Grønland

Varighed: 2 år og 11 uger. Uddannelsen finder sted i Paamiut og i Nuuk 

Uddannelsens opbygning: 

Uddannelsen til erhvervsfisker tager 2 år og 11 uger. Det er en meget praktiskorienteret uddannelse, hvor du veksler mellem skole og praktikophold. Under uddannelsen skal du på i alt fire skoleophold på Imarsiornermik Ilinniarfik Paamiut og Imarsiornermik Ilinniarfik Nuuk samt tre praktikforløb på fiskeskibe:

Fiskeriet- erhvervet

1. Skoleophold (3 uger): Her bliver du introduceret til fiskerierhvervet.
2. Praktikophold (ca. 6 mdr.) på et fiskeskib.
3. Skoleophold (11 uger): Her får du undervisning i fiskerilærer, bødning, navigation, motorpasning, brand og kabys.
4. Praktikophold (ca. 3 mdr.) på et fiskeskib
5. Skoleophold (10 uger): Her bliver du undervist i medicinkiste B, reparationssvejsning, hydraulik, arbejdssikkerhed, bødning, administration/økonomi, STCW-sikkerhedskursus og radiokursus LRC.
6. Praktikophold (ca. 3 mdr.)

Fanger-erhvervet

7. Skolehold (11 uger): Her bliver du undervist i fangstlovgivning, jagtetik, fødevare, traditionel jagt, trojagt, sælfangst med båd, tilberede kød og fisk, tørring af kød og fisk og rygning af fjeldørred og hellefisk. 

I løbet af dine praktikperioder, vil du få praktisk erfaring med udsætning og indhaling af redskaber, vedligeholdelse, behandling af fangst på dæk, konservering i last, pakning til søs, vagttjeneste, elektronisk logbogsføring, maskinpasning og vedligeholdelse, kabystjeneste samt losning af fangst og klargøring til næste togt.

Ansøgning og optagelseskrav:

Ansøgere skal have gennemført folkeskolens afgangsprøve med et tilfredsstillende resultat,  være fyldt 16 år og have en praktikaftale med reder, før du kan starte uddannelsen.

  • Gyldig sundhedsattest for søfarende (maks. 2 år gammel)

Videregående uddannelse:

  • Vodbinder-uddannelse
  • Trawlbas-uddannelse
  • Fiskeskipper-uddannelser

Sponsorer

Scroll to Top