Grundlæggende vodbinder-uddannelsen

Grundlæggende vodbinder-uddannelsen:

Uddannelsen er en dækuddannelse for fiskeriflåden. Eleven kan efter gennemført grunduddannelse varetage jobs som fisker på et fiskefartøj

Sidste ansøgningsfrist: 15.november

Uddannelsesnummer: 242121

Ansøgningsblanket: Ansøgning om uddannelser i Grønland

Varighed: 20 uger. Uddannelsen finder sted fra januar til juni og foregår i Paamiut 

Uddannelsens opbygning: 

Uddannelsen varer 20 uger. På uddannelsen undervises i fiskerredskabers opbygning og bødning, praktisk fiskeri, materiallære, justering & opmåling, faglig regning og fiskerilovgivning m.m.

 Ansøgning og optagelseskrav:

Ansøgere skal have gennemført folkeskolens afgangsprøve med et tilfredsstillende resultat og være fyldt 18 år, før du kan starte uddannelsen.

Ansøgere med 1.prioriteret:

  • Erhvervsfiskeriets grunduddannelse med fangst som bibeskæftigelse
  • 3 ugers sø-, & arbejdssikkerhedskursus med efterfølgende 24 mdr. fartstid fra fiskefartøjet 
Ansøgere med 2. prioriteret: 
  • Ubefaren skibsassistent
  • Befaren skibsassistent
  • Befaren skibsassistent med svendebrev
Videregående uddannelse:
  • Trawlbas-uddannelse
  • Fiskeskipper-uddannelser

Sponsorer

Scroll to Top