Fiskeskipper af 1. grad

Starttidspunkt: 07.01.2025

Ansøgningsfrist: 15.11.2024

Opstart 07.01.2025 forudsætter at man tidligere har gennemført og bestået uddannelsen til fiskeskipper 3.grad

Uddannelsesnummer: 241022

Ansøgningsblanket: Ansøgning om uddannelse Grønland

Arbejdsområde:

Fiskeskipperen fungerer som styrmand, skibsfører og arbejdsleder om bord på fiskeskibe. Som fiskeskipper af 1. grad har du ret til at være fører af et fiskefartøj uanset størrelse på alle have.

Uddannelsens indhold:

Uddannelsen til fiskeskipper af 1. grad omfatter navigation, meteorologi, vagttjeneste, visuel signalering, skibsteknik, sundhedslære, sikkerhed og miljøbeskyttelse, maskinlære, brandbekæmpelse, dansk, engelsk, pc-brug samt søret og administration af fiskeskibe.

For at blive fiskeskipper af 1. grad skal man desuden have biologi, havlære og fiskerilære.

Varighed:

Uddannelsen til fiskeskipper af 1. grad tager 18 måneder – 12 måneder forudsat man har bestået fiskeskipper af 3. grad.

Adgangskrav:

Hvis du vil starte på uddannelsen til fiskeskipper af 1. grad, vil der være følgende adgangskrav:

  1. Du skal have gennemført erhvervsfiskeriets grundkursus og erhvervet 12 mdr. sejltid på fiskeskibe eller have gennemført erhvervsfiskeriets søsikkerhedskursus og erhvervet 24. sejltid-
    Sejltiden skal være dokumenteret med en søfartsbog.
  2. Desuden skal du have en gyldig sundhedsattest attest for søfarende og fiskere (Blå Bog) hvor du er fundet egnet til skibstjeneste samt skikket til udkig.

Økonomi:

Der kan søges om uddannelsesstøtte

Sponsorer

Scroll to Top