Sætteskipper

Starttidspunkt: 24.07.2024

Ansøgningsfrist: 15.05.2024

Uddannelsen foregår i Nuuk

-Opstart 24.07.2024 forudsætter at man har gennemført og bestået Kystskipper-uddannelsen.

Uddannelsesnummer: 253026

Ansøgningsblanket: Ansøgning om uddannelse Grønland

Arbejdsområde:

En skipperuddannelse giver dig ret til at sejle som styrmand, skibsfører og arbejdsleder om bord på mindre og mellemstore skibe. Som sætteskipper har du ret til at sejle som 1. og 2. styrmand om bord på alle handelsskibe. Med tilstrækkelig fartstid må du også sejle som fører af handelsskibe med en bruttotonnage under 3000

Uddannelsens indhold:

Undervisningen foregår på en navigations- eller skipperskole. Her får du fag som navigation, meteorologi, vagttjeneste, visuel signalering, skibsteknik, sundhedslære, sikkerhed og miljøbeskyttelse, maskinlære, brandbekæmpelse, dansk, engelsk og pc-brug. Desuden skal du lære om lastbehandling og stuvning.

Varighed:

Uddannelsen til sætteskipper tager 18 måneder.

Adgangskrav:

Hvis du vil starte på uddannelsen til Sætteskipper, vil der være følgende adgangskrav:

  1. Har du gennemført grundkursus for skibsassistenter på en søfartsskole eller et skoleskib, kræver det enten 12 måneders sejltid som styrmandsaspirant eller 18 måneders sejltid som ubefaren skibsassistent.
  2. Du kan også komme ind med 15 måneders sejltid som ubefaren skibsassistent. Så skal du til gengæld have gennemført afslutningskursus for skibsassistenter.
  3. Har du en faglig uddannelse (jern og metal, 3-4 år) og et 10 ugers maritimt kursus på en søfartsskole, kræver det 12 måneders sejltid som skibsassistent.
  4. Har du en faglig uddannelse som skibsmekaniker, kan du starte direkte. Som minimum skal 12 måneders sejltid være en del af skibsmekanikeruddannelsen
  5. 12 måneder af den foreskrevne sejltid skal være erhvervet i handelsskibe over 500 BT, heraf 6 måneder i skibe uden for kystfart.
  6. og endvidere kræves der et gyldigt vagtholdsbevis samt gyldigt sundhedsbevis (Blå Bog) ved optagelse på Imarsiornermik Ilinniarfik
  7. Desuden kræves folkeskolens 10. klasse afgangsprøve i dansk, engelsk, matematik, fysik/kemi med mindst 02 i karakterer

Økonomi:

Der kan søges om uddannelsesstøtte

Sponsorer

Scroll to Top